Lär dig att konjugera det spanska verbet Cerrar

Det spanska verbet cerrar betyder att stänga eller stänga något. Det är ett -ar verb, så det följer samma konjugationsmönster som andra –ar verb, som cortar och cenar. Däremot är cerrar ett stambytande verb, vilket betyder att e i stammen ändras till ie när den faller på en betonad stavelse. I den här artikeln kan du hitta cerrar konjugationer i presens, dåtid och framtidsindikativ, presens och dåtid konjunktiv, imperativ och andra verbformer som dåtid och presens particip.

Använda verbet Cerrar

På spanska kan cerrar användas i de flesta sammanhang när du skulle säga ”att stänga” eller ”att stänga” på engelska. Till exempel, cerrar la puerta (för att stänga dörren), cerrar la tienda (för att stänga butiken), cerrar las cortinas (för att stänga gardinerna), cerrar la herida (för att stänga såret), eller cerrar el evento (för att stänga eller avsluta händelsen) . Men cerrar har några andra användningsområden, såsom cerrar el tubo o el agua (för att stänga av kranen eller vattnet), eller cerrar el puño (för att göra en näve eller knyta näven).

Cerrar Present Indikativ

I den nuvarande indikationen, var försiktig med stambytet e till ie, som förekommer i alla konjugationer utom nosotros och vosotros.

Jag stänger

Yocierro Yo cierro las ventanas del carro.

cierrasDu stängaTú cierras las cortinas por la noche.

Usted/él/ellacierraDu/han/hon stängerElla cierra el evento con un discurso.Nosotros

cerramosVi stängerNosotros cerramos el restaurante muy tarde.

VosotroscerráisDu stängerVosotros cerráis el tubo para no gastar agua.

Ustedes/ellos/ellas

cierranDu/de stänger

Ellos cierran el libro al terminar la clase.

Cerrar Preterite Indikativ

Preteritum kan översättas som det enkla förflutna på engelska och används för att tala om genomförda handlingar i det förflutna. Lägg märke till att presens och preteritums indikativa former av cerrar för nosotros båda är cerramos. Sammanhang är nödvändigt för att avgöra om det verbet syftar på nuet eller det förflutna. Det finns ingen stambyte i preteritum.

Yo cerré las ventanas del carro.

Usted/él/ella

cerró

Yocerré Jag stängde

cerrasteDu stängde
Tú cerraste las cortinas por la noche.
Du/han/hon stängde
Ella cerró el evento con un discurso.

Nosotros
cerramosVi stängde

Nosotr os cerramos el restaurante muy tarde.

Vosotros

cerrasteisDu stängdeVosotros cerrasteis el tubo para no gastar agua.

Ustedes/ellos/ellas cerraron

Du/de stängde

Ellos cerraron el libro al terminar la clase.

Cerrar Imperfect Indicative Det finns ingen stamförändring i imperfekt tempus antingen, som kan översättas till engelska som ”stängde” eller ”används för att stänga”, och används för att prata om pågående eller vanliga handlingar i det förflutna.

Jag brukade stänga

Du brukade stänga

Yo
cerraba
Yo cerraba las ventanas del carro.
cerrabasTú cerrabas las cortinas por la noche.

Usted/él/ella
cerraba
Du/han/hon brukade stänga

Ella cerraba el evento con un discurso.Nosotros

cerrábamos Vi brukade stängaNosotros cerrábamos el restaurante muy tarde.

Vosotros

cerrabais

Du brukade stänga

Vosotros cerrabais el tubo para no gastar agua.

Ustedes/ellos/ellas

cerrabanDu dem brukade stänga

Ellos cerraban el libro al term inar la clase.

Cerrar Future Indicative

Eftersom framtidsindikationen är konjugerad genom att börja med infinitivformen (cerrar) och sedan lägga till framtidsändelserna , det finns ingen stambyte för denna tid heller.

Yo

Jag stänger

Tú cerrarás las cortinas por la noche.

Du kommer att stänga

Vosotros cerraréis el tubo para no gastar agua.

cerraréYo cerraré las ventanas del carro.

cerrarásDu kommer att stänga
Usted/él/ella
cerraráDu han /hon kommer att stänga

Ella cerrará el evento con un discurso.

Nosotroscerraremos Vi stängerNosotros cerraremos el restaurante muy tarde.
Vosotros

cerraréis

Ustedes/ellos/ellas
cerrarán
Du/de kommer att stänga

Ellos cerrarán el libro al terminar la clase.

Cerrar Periphrastic Future Indicativ e

Det finns tre komponenter som bildar den perifrastiska framtiden: presens böjning av verbet ir (att gå), prepositionen a och infinitiv av verbet (cerrar).

Du kommer att stänga

Yo
voy a cerrarJag ska stängaYo voy a cerrar las ventanas del carro.

vas a cerrar
Tú vas a cerrar las cortinas por la noche.

Usted/él/ella
va a cerrarDu/han/hon kommer att stängaElla va a cerrar el evento con un discurso.

Nosotros

vamos a cerr ar

Vi kommer att stängaNosotros vamos a cerrar el restaurante muy tarde.

Vosotrosvais a cerrar

Du kommer att stängaVosotros vais a cerrar el tubo para no gastar agua.

Ustedes/ellos/ellas van a cerrarDu/de kommer att stängaEllos van a cerrar el libro al terminar la clase.

Cerrar Present Progressive/Gerund Form

Presens particip (gerundio på spanska) kan användas för att bilda progressiva former som presens progressiv.

Present Progressive of Cerrar

está cerrando is stängning

Ella está cerrando el evento con un discurso.

Cerrar particip

Det förflutna particip kan användas för att bilda sammansatta tider som presens perfektum, eller det kan användas som ett adjektiv, som i La puerta está cerrada (Dörren är stängd). Sammansatta tider inkluderar verbet haber som ett hjälpverb.

Present Perfect of Cerrar

ha cerrado har stängt

Ella ha cerrado el evento con un discurso.

Cerrar villkorlig indikativ

Den villkorliga tiden är används vanligtvis för att prata om möjligheter eller hypotetiska situationer, och kan översättas till engelska som ”skulle + verb.” Den bildas på samma sätt som framtidsformen (som börjar med infinitivformen), så det finns ingen stamförändring i denna böjning heller.

Yo

cerraríaJag skulle stängaYo cerraría las ventanas del carro si hiciera frío.

cerrarías Du skulle stänga

Tú cerrarías las cortinas por la noche si quisieras dormir mejor.Usted/él/ella

cerraríaDu/han/hon skulle stänga Ella cerraría el evento con un discurso si le dieran la oportunidad.Nosotros

cerraríamos Vi skulle stänga

Nosotros cerraríamos el restaurante más tarde, pero se terminó la comida.

Vosotros

cerraríaisDu skulle stängaVosotros cerraríais el tubo para no gastar agua, pero los platos aún están sucios.
Ustedes/ellos/ellas

cerraríanDu/de skulle stänga Ellos cerrarían el libro al terminar la clase, per o quieren seguir leyendo.

Cerrar presens konjunktiv

I presens konjunktiv måste du vara försiktig med stambytet e till dvs, som förekommer i alla konjugationer utom nosotros och vosotros, precis som i presens indikativ.

El chofer pide que yo cierre las ventanas del carro.

Att du stänger

Que yocierre
Att jag stänger
Que du
cierresTu esposo quiere que tú cierres las cortinas por la noche.

Que usted/él/ella
cierre
Att du/han/hon stänger

El jefe espera que ella cierre el evento con un discurso.

Que nosotros

cerremos

Att vi stänger

Los clientes quieren que nosotros cerremos el restaurante más tarde.

Que vosotroscerréisAtt du stängerMamá pide que vosotros cerréis el tubo para no gastar agua.Que ustedes/ellos/ellas

cierr sv

Att du/de stängerLa profesora pide que ellos cierren el libro al terminar la clase.

Cerrar imperfekt konjunktiv

Det finns två möjliga sätt att konjugera den imperfekta konjunktiven (som också kallas det förflutna konjunktiv). Båda alternativen är korrekta, och ingen av dem innehåller en stambyte.

Alternativ 1

cerrara

Att jag stängde

El chofer pedía que yo cerrara las ventanas del carro.

Tu esposo quería que tú cerraras las cortinas por la noche.

Los clientes querían que nosotros cerráramos el restaurante más tarde.

Que yo

Que túcerrarasAtt du stängde
Que usted/él/ellacerrara
Att du/han/hon stängtEl jefe esperaba que ella cerrara el evento con un discurso.

Que nosotroscerráramosAtt vi stängde
Que vosotros

cerrarais
Att du stängdeMamá pedía que vosotros cerr arais el tubo para no gastar agua.

Que ustedes/ellos/ellas

cerraran

Att du/de stängtLa profesora pedía que ellos cerraran el libro al terminar la klass.

Alternativ 2

El chofer pedía que yo cerrase las ventanas del carro.

Att du stängde

Tu esposo quería que tú cerrases las cortinas por la noche.

Que yocerraseAtt jag stängde
Qu e tú
cerrases

Que usted/él/ella

cerraseAtt du/han/hon stängt

El jefe esperaba que ella cerrase el evento con un discurso.

Que nosotros

cerrásemos

Att vi stängdeLos clientes querían que nosotros cerrásemos el restaurante más tarde.

Que vosotros
cerraseisAtt ni stängd

Mamá pedía que vosotros cerraseis el tubo para no gastar agua.Que ustedes/ellos/ellas

cerrasenAtt du/de stängtLa profesora pedía que ellos cerrasen el libro al terminar la clase.

Cerrar imperativ

Den imperativa stämningen är används för att ge direkta order eller kommandon. Nedan kan du hitta de positiva och negativa kommandona. Lägg märke till stambytet i tú, usted, och ustede s formulär.

Positiva kommandon

cierra

Nosotros

Låt oss stänga!

¡Cerremos el restaurante más tarde!

Negativa kommandon

Stänga!¡Cierra las cortinas por la noche!

Usted

cierre
Stänga!¡Cierre el evento con un discurso!

cerremos

Vosotros
cerradStänga!
¡Cerrad el tubo para no gastar agua!
UstedescierrenStänga!¡Cierren el libro al terminar la clase!

ingen cierres

Usted

¡No cierre el evento con un discurso!

Nosotros

Stäng inte!
¡No cierres las cortinas por la noche !

ingen cierre

Stäng inte!
ingen cerremosLåt oss inte stänga!¡No cerremos el restaurante más tarde!

Vosotrosno cerréis
Stäng inte!

¡No cerréis el tubo para no gastar agua!

Ustedesingen cierren

Stäng inte!

¡No cierren el libro al terminar la clase!

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter