Lär dig att konjugera det spanska verbet Explicar

Konjugationen av explicar, som betyder att förklara, följer det vanliga -ar mönstret, men är oregelbundet när det gäller stavning . Du kan se hur denna regel gäller i de konjugerade formerna som visas nedan: presens, preteritum, imperfektum och framtida tider i den indikativa stämningen; presens och ofullkomlig tid i konjunktivstämningen; den imperativa stämningen; perfekt particip; och gerunden.

Explicar konjugation och uttal

Uttalet av bokstaven c på spanska är som det engelska ”k” när det kommer före en a, men det skiljer sig före ett e. Uttalet av c före e liknar det engelska ”s” i större delen av Latinamerika, och en tonlöst ”th” i större delen av Spanien.

I skrift ändras c till qu när en e följer stammen. Med andra ord, vanliga konjugerade former som skulle resultera i en stavning som börjar med explice- eller explicé- blir explique- respektive expliqué-.

Många verb som slutar på -bil följer samma mönster som explicar. Bland de vanligaste är buscar (att söka), marcar (att markera), secar ) (att torka), tocar (att röra) och ubicar (att lokalisera).

Även om ”att förklara” är den överlägset vanligaste översättningen av explicar, inkluderar andra möjligheter ”att förklara” och ”att undervisa.” Den reflexiva formen explicarse betyder att förklara sig själv.

Explicar Present Indikativ

Den spanska enkla presens är mer mångsidig än den engelska enkla presens. Det kan vara motsvarigheten till engelska former som ”hon förklarar”, ”hon förklarar” och ”hon förklarar”.

Yo

explico

Jag förklarar

Yo explico las razones de los cambios.

explikerDu förklara

Tu explicas las diferencias entre ”ser” y ”estar.”

Usted/él/ella

explica

Du/han/hon förklarar

Usted explica lo que ocurrió.

Nosotrosexplicamos

Vi förklarar

Nosotros explicamos la teoría de la relatividad.

Vosotros

explicáisDu förklaraVosotros explicáis el problema con detalle.

Ustedes/ellos/ellas

explican

Du/de förklarar

Ellos explican el accidente del tren.

Explicar Preterite

Preteritum är en av de två enkla förflutna tiderna. Det används på samma sätt som den engelska dåtiden.

Yo

expliquéJag förklarade

Yo expliqué las razones de los cambios.

explicasteDu förklarade

Du explicaste las diferencias entre ”ser” y ”estar.” Usted/él/ella

explicó

Du/han/hon förklarade

Usted explicó lo que ocurrió.

Nosotrosexplicamos

Vi förklarade

Nosotros explicamos la teoría de la relatividad.

Vosotros

explicasteisDu förklaradeVosotros explicasteis el problema con detalle.

Ustedes/ellos/ellas

explicaronDu/de förklaradeEllos explicaron el accidente del tren.

Jag är perfekt indikativ form av explicar

Det imperfekta är den andra enkla dåtiden. Det liknar i användningen formerna ”van vid + verb” eller ”var/var + verb + -ing” på engelska.

Yoexplicaba

Jag förklaradeYo explicaba las razones de los cambios. explicabas

Du förklarade

Du explicabas las diferencias entre ”ser” y ”estar.”Usted/él/ellaexplicabaDu/han/hon förklarade

Usted explicaba lo que ocur rió.

Nosotros

explicábamosW jag förklarade

Nosotros explicábamos la teoría de la relatividad.

Vosotros

explicabais )Du förklarade

Vosotros explicabais el problema con detalle.

Ustedes/ellos/ ellas

explicabanDu /de förklaradeEllos explicaban el accidente del tren.

Förklaring Future Tense

Yoexplicaré

Jag ska förklaraYo explicaré las razones de los cambios.

explicarás

Du kommer att förklara

Tu explicarás las diferencias entre ”ser ” y ”estar.”

Usted/él/ellaexplicará

Du/han/hon kommer förklara

Usted explicará lo que ocurrió.

Nosotros

explicaremos Vi kommer att förklara

Nosotros explicaremos la teoría de la relatividad. Vosotros

explicaréis

Du kommer att förklara

Vosotros explicaréis el problema con detaljer.

Ustedes/ellos/ellas

explicarán

Du/de kommer att förklara

Ellos explicarán el accidente del tren.

Periphrastic Future of Explicar

Den perifrastiska framtiden är en vardagsersättning för den enkla framtiden och kan användas i alla utom högformella sammanhang.

Yo

voy a explicar

Jag ska förklara

Yo voy a explicar las razones de los cambios.

vas a explicar

Du ska förklaraDu var en explicar las diferencias entre ”ser” y ”estar.” Usted/él/ella

va a explicar

Du/han/hon ska förklaraUsted va a explicar lo que ocurrió.

Nosotros

vamos a explicar

Vi ska förklara

Nosotros vamos a explicar la teoría de la relatividad.

Vosotros

vais a explicar

Du ska förklaraVosotros vais a explicar el problema con detalle. Ustedes/ellos/ellas

av a explicarDu/de ska förklara

Ellos van a explicar el accidente del tren.

Nuvarande Progressiv/Gerund Form of Explicar

Gerund används för att bilda de progressiva tiderna.

Gerund av Explicar:

explicando

förklarar -> Usted está explicando lo que ocurrió.

particip av explicar

Particip används för att bilda perfekta Tempus. Det kan också fungera som ett adjektiv. Till exempel är en oförklarad variation una variación no explicada.

Particip av Explicar: explicado

förklaras -> Usted ha explicado lo que ocurrió.

Villkorlig form av förklaring

I spanska, villkorliga-tempus verb ar e nära relaterad till framtiden. Båda konjugationerna bildas genom att lägga till en ändelse på infinitiv.

Yo

explicaría

Jag skulle förklara

Yo explicaría las razones de los cambios si las entendiera.

explicaríasDu skulle förklara

Tú explicarías las diferencias entre ”ser” y ”estar ” si hablaras español.

Usted/él/ella

explicaríaDu/han/hon skulle förklaraUsted explicaría lo que ocurrió si lo supiera.

Nosotros

explicaríamos

Vi skulle förklaraNosotros explicaríamos la teoría de la relatividad, men es muy compleja. VosotrosexplicaríaisDu skulle förklara

Vosotros explicaríais el problema con detalle , men yo no quiero escucharlo.

Ustedes/ellos/ellas

explicarían

Du/de skulle förklara

Ellos explicarían el accidente del tren, men ingen conocen los hechos.

Present subjunktiv av Explicar

Konjunktivstämningen används mycket oftare på spanska än på engelska. Observera att alla nuvarande konjunktivformer av explicar är oregelbundna i sin stavning.

Que yo

explique

Det jag förklarar

Es necesario que yo explique las razones de los ca mbios.

Que tú

expliques

Att du förklararLa maestra quiere que tú expliques las diferencias entre ”ser” y ”estar.”

Que usted/él/ella

explique

Att du/han/ hon förklarar

Isabella quiere que usted explique lo que ocurrió.

Que nosotros

expliquemos

Det vi förklarar

Lucas espera que nosotros expliquemos la teoría de la relatividad.

Que vosotros

expliquéis Att du förklararNo es necesario que vosotros expliquéis el problema con detalle.

Que ustedes/ellos/ellas

expliquen

Att du/de förklarar

Es importante que ellos expliquen el accidente del tren a la policía.

Imperfekta konjunktivformer av explicar

Även om spanskan en gång skiljde mellan dessa två typer av den imperfekta konjunktiven, är deras användning i dag lika giltig. Det första alternativet används oftare.

Alternativ 1

Que yo

Det jag förklarade

Que tú

explicaras

Det du förklarade

Que usted/él/ella

explicara

Att du/han/hon förklarade

Isabella quería que usted explicara lo que ocurrió.

Que nosotros

Det vi förklarade

Lucas esperaba que nosotros explicá ramos la teoría de la relatividad.

Que vosotros

explicarais

Det du förklaradeNo era necesario que vosotros explicarais el problema con detalle.
explicara
Era necesario que yo explicara las razones de los cambios.
La maestra quería que tú explicaras las diferencias entre ”ser” y ”estar.”
explicáramos
Que ustedes/ellos/ellas

explicaran

Att du/de förklarade

Era viktig que ellos explicaran el accidente del tren a la policía.

Alternativ 2

Que yo

explicase

Det jag förklarade

Era necesario que yo explicase las razones de los cambios.

Que tú

förklaringar

Det du förklarade

La maestra quería tú explicases las diferencias entre ”ser” y ”estar.” Que usted/él/ellaexplicase Att du/han/hon förklarade

Isabella quería que usted explicase lo que ocurrió. Que nosotrosexplicásemos

Det vi förklarade

Lucas esperaba que nosotros explicásemos la teoría de la relatividad.

Que vosotros

explicaseis

Det du förklarade

Ingen era necesario que vosotros explicaseis el prob lema con detalle.

Que ustedes/ellos/ellas

explicasen

Att du/de förklaradeEra importante que ellos explicasen el accidente del tren a la policía.

Imperativa former av explicar

Imperativ (positivt kommando)

explika

Förklara!

¡Explica las diferencias entre ”ser” y ”estar ”!

Usted

expliqueFörklara!

¡Explique lo que ocurrió! Nosotrosexpliquemos

Låt oss förklara!

¡Expliquemos la teoría de la relatividad!

Vosotros

explicad )Förklara!

¡Explic ad el problema con detalle!

Ustedes

expliquenFörklara!

¡Expliquen el accidente del tren!

Imperativ (negativt kommando)

)

inga expliquesFörklara inte!¡Inga expliques las diferencias entre ”ser” y ”estar”!

Usted

ingen explique

Don' inte förklara!

¡Ingen explique lo que ocurrió!

Nosotros

inga expliquemosLåt oss inte förklara!

¡No expliquemos la teoría de la relatividad!

Vosotros

ingen expliquéis

Förklara inte!

¡Inga expliquéis el problema con detalle!

Ustedes

ingen expliquen

Förklara inte!

¡ No expliquen el accidente del tren!

]”>

Utvald video

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter