Lär dig hur du håller det kort med dessa 49 spanska förkortningar

Spanska har dussintals förkortningar, och de är vanliga i både formell och informell skrift.

Skillnader Mellan förkortningar på engelska och spanska

Till skillnad från på engelska, där de flesta förkortningar är versaler, är många spanska förkortningar är inte. I allmänhet är förkortningar som skrivs med stora bokstäver personliga titlar (som Sr. och Dr., även om själva orden inte är versaler när de stavas ut) och de som härrör från egennamn. Men det finns undantag.

Observera också att, precis som på engelska, används vissa förkortningar med eller utan perioder som varierar med skribentens eller publiceringens stil. Kompassens punkter är vanligtvis inte förkortade i löpande text.

Lista över spanska förkortningar

Här är de vanligaste spanska förkortningarna. Denna lista är långt ifrån komplett, eftersom spanska har hundratals förkortningar. Bland de som inte är listade här finns de som är vanliga i endast ett land, inklusive akronymer för statliga myndigheter som JUJEM för Junta de Jefes del Estado Mayor

, de spanska gemensamma stabscheferna.

Denna lista visar den spanska förkortningen i fetstil, den spanska betydelsen och motsvarande engelska förkortning eller översättning.

 • A/A — a la atención

  — till uppmärksamheten

 • aC, en. de C., aJC, a. de JC —

  antes de Cristo, antes de Jesucristo — BC (före Kristus), f.v.t. (före Common Era)

  am — antes del mediodía — am (före lunchtid)

 • apdo. — apartado postal — PO Box

 • ca. — aproximadamente — approximativt
 • Av., Avda. — avenida — Ave. (aveny, i adresser )

 • Bs . Som. –

  Buenos Aires — Buenos Aires

 • keps.o — capítulo — kapitel
 • cc
  centímetros cúbicos — cc (kubikcentimeter)


 • Cía

  — compañía — Co. (företag)

 • centimeter — centímetros — cm. (centimeter)
 • c/u — cada uno — styck

 • D.

  don — Sir

 • Da.

  doña — Fru

 • dC, d. de C., dJC, d. de JC —

  después de Cristo, después de Jesucristo — AD (anno domini), CE (Common Era)

 • dna. — docena — dussin
 • Dr., Dra . — läkare, doktor — Dr.


 • E

  este (punto cardinal) — E (öst)

 • EE. U U. –

  Estados Unidos — US

 • esq.
  esquina — gathörn

 • etc. — etcétera — etc.
 • fc, FC
 • — ferrocarril — RR (järnväg)

 • FF. AA. —

  fuerzas armadas — väpnade styrkor

 • Gob. — gobierno — Gov.

 • Gral. — allmänt — Gen. (militär titel)
 • h.

  hora

  — timme

  Ing. — ingeniero — eng ineer


 • kg

  kilogram — kg (kilogram)


 • km/hkilómetros por hora — kilometer i timmen


 • l

  — litros — liter

 • Lic. — licenciado — advokat
 • m — metros — meter
 • mm
 • — milímetros — millimeter


 • mn

  moneda nacional – används ibland för att skilja den nationella valutan från andra, särskilt i områden som används av utländska turister Fröken. — manuscrito — manuskript


 • N — norte — N (norr)

 • nr., núm. — número – Inget nummer)

 • O
 • — oeste — W (väst)

  OEA — Organización de Estados Americanos — OAS (Organisation of American States) ONU — Organización de Naciones Unidas — UN ( Förenta nationerna)

 • OTAN — La Organización del Tratado Atlántico Norte

  — NATO (North Atlantic Treaty Organisation)

 • pág. — página — sida

  PDpostdata — PS

 • Pdte., Pdta. — presidente (maskulint), presidenta (feminin) — president
 • p.ej.

  por ejemplo — t.ex. (exempelvis)

 • pm — post meridien — pm (efter middag)

 • Prof, Profa.professor, profesora — Professor

 • qepd
 • — que en paz descanse

  — RIP (vila i frid)

 • S — sur — S (söder)

 • SA — Sociedad Anónima

  — Inc.

 • SL — Sociedad Limitada — Ltd.

  Sr. — señor

  – Herr.

 • Sra.

 • — señora — Fru, Ms.

 • Srta. — señorita — fröken, fru

 • sss
 • — su seguro servidor — din trotjänare (används som avslutning i korrespondens)

 • tel. — telefono — telefon
 • Ud., Vd., Uds., Vds. — usted, ustedes – du
 • v. — véase
  – gå och titta
 • vol. — volym — vol. (volym)
 • TOALETT –

  vattentoalett — badrum, toalett

  Förkortningar för ordningstal

  Precis som på engelska kan vi använda en sådan stavning som ”5:e” för ”femte” förkortar spansktalande ofta ordningstal med hjälp av siffrorna själva. En stor skillnad på spanska är att förkortningarna varierar med kön.

  Till exempel, octavo (åttonde) skrivs som 8o om det är maskulint och 8

  a om det är feminint. Sådana former är inte vanliga för siffror över 10. Observera att i maskulina former används en upphöjd nolla snarare än en gradsymbol.

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter