Les Pronoms: Typer av franska pronomen

Pronomen är ord som ersätter substantiv. Det finns många olika typer av pronomen, men de kan delas in i två huvudkategorier: personliga och opersonliga. Denna sammanfattning kommer att ge dig en uppfattning om de olika typerna av franska pronomen; klicka på länkarna för detaljerade lektioner och exempel.

Vad är personliga pronomen? Ta det inte personligt – ”personligt” betyder helt enkelt att dessa pronomen ändras beroende på den grammatiska person som de representerar. Denna tabell sammanfattar de fem olika typerna av franska personliga pronomen; för mer information, klicka på kolumnrubrikerna för att gå till relevant lektion:

mig

*

*

ÄmneDirekt objektIndirekt objektReflexivStressad
je
mig*jag*
moi
tu

te
te*
te* toi
il
elle

le
la luiselui
elle
så jagnous

nous

nous

nous nousvous

vous

vous

vousvousils
elles

les leur seeux

eller

*I imperativet,

jag och te

ibland ändras till moi

och toi – l tjäna mer.

Vad är opersonliga pronomen?

Dessa är inte så kalla som de låter – ”opersonliga” betyder här helt enkelt att, till skillnad från personliga pronomen, dessa pronomen inte ändras beroende på grammatisk person. Vissa av dem ändras dock för att överensstämma i kön och nummer med substantivet som de ersätter. För detaljer, klicka på namnet för att läsa lektionen om den typen av pronomen.

Adverbials(y, en) ersätt à + substantiv eller de + substantiv Demonstrativ(celui, celle, ceux, celles) hänvisar till ett tidigare nämnt substantivObestämda demonstrationer(ce, ceci, cela, ça) har ingen specifik antecedent Obestämd tid(autre, sure, plusieurs…) introducera en ospecifik mängd eller beskrivning

Frågor

(qui, que, lequel

) fråga vem, Vad

, eller som ett

Negativ(ne __ personne, ne __ rien…) negera substantivet som de ersätter

Eventuellt essives (mien, tien, sien…

) ersätt besittande adjektiv + substantivSläktingar

(qui, que, dont…

) länkklausulerObestämd släkting(ce qui, ce que, ce dont…

) länksatser men är ospecifikaÄmnen (ce, il

) introducera opersonliga verb eller uttryck

Franska Pronomen Finder

Vill du lära dig mer om ett visst pronomen men vet inte vilken typ det är? Nedan finns en alfabetisk lista över alla olika franska pronomen och inkluderar länkar till relevanta lektioner.

ça
autreobestämd
obestämd demonstrativ
ce
obestämd demonstrativ
ceci

obestämd demonstrativce dont obestämd släkting
celaobestämd demonstrativ celledemonstrativ

cellesdemonstrativcelui demonstrativce queobestämd släkting ce quiobestämd släktingvissaobestämdceux

demonstrativchacunobestämd

d' autres obestämdintesläktingellestressat ämneeller betonat ämnesvadverbial
eux

stressadil

ämne

ils

ämne

je

ämne ladirekt objekt

ledirekt objekt

lequel

förhörande släkting

lesdirekt objektleurindirekt objektle leurbesittande
luiindirekt objekt stressatmigdir t objekt indirekt objekt reflexivle mienbesittandemoistressadle nôtrebesittande
nousdirekt objekt indirekt objekt reflexivt betonat subjekt obestämt ämnesläktingpersonne

negativplusieursobestämd

que

förhörande släkting

quelque choseobestämdquelques-unsobestämdquelqu'unobestämdqui

förhörande släktingquiconqueobestämd obestämd släktingquoi

obestämd släktingrien

negativ sereflexivle sienbesittandeså jagobestämd stressadtedirekt objekt indirekt objekt reflexivtelobestämd le tien

besittande

toistressad

tout

obestämd tuämne fnobestämd le vôtrebesittande

vousdirekt objekt indirekt objekt reflexivt betonat subjekty

adverbial

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter