Max Weber Social Organisation Theory: Contribution of Sociology | Kunskaper.se

Max Weber Social Organisation Theory: Contribution of Sociology

Max Weber Social Organization Teori

Social organisation är de sociala institutionernas fungerande syn. Det är nätverket av olika sociala institutioner. Max Weber definierar social organisation i termer av social klass. En samhällsklass bygger på makt och ekonomisk status. Så makt är förmågan att enkelt uppnå sitt mål. Han klassificerar vidare makt i två typer, dvs ekonomisk makt och allmän makt baseras på en individs sociala status. Den sociala statusen bestämmer den sociala organisationen. Sociala organisationer har följande typer.

    Ekonomisk organisation

  1. Social organisation.

    Juridisk organisation

    En social organisation föder social klass. Enligt Weber är den mest avgörande faktorn i social stratifiering ekonomisk. Samma klass människor har samma ekonomiska och sociala status.