Naturkatastrofer orsakade av plattektonik

Plattektoniken är bland de mest inflytelserika krafterna som formar jorden. Jordens yta är inte en enda fast massa utan består istället av många plattor som var och en sakta glider ovanpå planetens underliggande mantel. För det mesta rör sig dessa plattor långsamt och skapar bara förändringar under loppet av miljoner år. Ibland rör sig dock två plattor abrupt i förhållande till varandra. När det händer är jordens yta utsatt för naturkatastrofer. Händelser som jordbävningar, vulkaner och tsunamier beror alla på plattektonik.

Stenar som rullar : Jordbävningar

De flesta jordbävningar inträffar som ett resultat av den plötsliga rörelsen längs en brottlinje mellan två intilliggande tektoniska plattor. Rörelsen av plattorna är inte alltid jämn. Plattorna ”fångar” varandra på grund av friktion. Eftersom plattorna alltid rör sig, orsakar dessa spärrar energi att byggas upp längs förkastningslinjen. Så småningom, när denna fångst ger vika, släpps energin i en jordbävning. Det berömda San Andreas-förkastningen i Kalifornien markerar platsen där den nordamerikanska plattan och Stillahavsplattan glider förbi varandra. De två plattorna rör sig med en hastighet av cirka 6 cm per år, vilket orsakar hundratals små jordbävningar varje år och en och annan större jordbävning. Rörelse längs denna plattgräns orsakade jordbävningarna som drabbade San Francisco 1906 och 1989.

Vulkaner med utbrott

I allmänhet förekommer vulkaner antingen längs plattans gränser eller över ”hot spots”. När en platta rör sig över toppen av en annan platta smälter energin och friktionen berget och trycker magman uppåt. Det ökade trycket från denna smälta sten orsakar en svullnad i ytan – ett berg. Trycket fortsätter att byggas med tiden, och utan något annat utlopp för frigöring exploderar berget så småningom som en vulkan.

Vulkaner förekommer också där plattor dras isär när magma sipprar upp för att fylla det resulterande gapet. Typen av vulkanutbrott, explosiv eller mild, beror i huvudsak på den underliggande smälta bergarten. Sten som är ”klibbig” när den smälts tenderar att täppa igen vulkanens ventiler tills trycket från underliggande gaser orsakar ett ofta katastrofalt utbrott. Denna typ av utbrott inträffade vid Mt St Helens i Washington 1980. Andra typer av sten flyter smidigare när de smälter. I det här fallet rinner den smälta stenen ut ur vulkanen i mildare och längre utbrott. De berömda hawaiianska vulkanerna brukar få utbrott på detta sätt.

Seismiska havsvågor

Plattektonik orsakar indirekt seismiska havsvågor, mer känd som tsunamis. När en kraftig seismisk darrning förskjuter skorpan under en vattenmassa, överförs energin från den darrningen till den omgivande vätskan. Energin sprider sig från sin ursprungliga plats och färdas genom vattnet i form av en våg. En tsunamivåg utgör liten fara när den är i det öppna havet. När vågen når stranden dyker dock en annan historia upp.

Den stora vågens dal slår mot land först, ofta ses som att vattnet dras bort från stranden. Sedan slår vågtoppen, med katastrofala konsekvenser. Beroende på platsen för den ursprungliga darrningen, konfigurationen av den lokala havsbotten och avståndet från darrningen, varierar tsunamin i storlek, antal vågor och ankomsttid. Den förödande tsunamin i december 2004, som dödade mer än 300 000 människor runt Indiska oceanens kanter, härrörde från en extremt kraftig jordbävning (MW, eller momentmagnitud, 9,2) på havsbotten nära Indonesien.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är Placer-malmavlagringar?

  • Hur man gör en skalenlig modell av Mount St. Helens vulkan

  • Lista fyra orsaker till vittring

  • Fakta om guldbrytning

  • Vad är blästring av glaspärlor?

  • Vilka är några naturliga källor till kaliumnitrat?