Omfattning och ämnesområde för sociologi som yrke och kunskap

Omfattning och ämnesområde för sociologi som yrke och kunskap

Sociologi är helt enkelt studiet av samhället. Vårt samhälle är ett nät av sociala institutioner. Dessa institutioner är sammanlänkade och sammanlänkade med varandra. Sociologins intresse är att förklara dessa institutioner, vilket är dess ämne. Sociologins omfång är mycket brett medan det är en yngst samhällsvetenskap i dess inledande skede. Ämnet blir populärt och dess betydelse ökar dag för dag.

Sociologins omfattning och ämnesområde har delats upp i två divisioner.

Sociologi inom kunskapsområdet

  I denna kategori involverar sociologer i studien för att bli medvetna om olika existerande sociala problem och sedan utifrån sina kunskaper tänker sociolog för lösningen av problemen. Det är en teoretisk studie av olika sociala aspekter av samhället. Den studerar samhället och naturen hos människan som lever i det. If ger en vetenskaplig kunskap till en forskare för att bli bekant från den föränderliga situationen. För detta ändamål undervisas studenter i detta ämne i forskningsmetodik och samhällsutveckling. De söker kunskap och utifrån dess kunskap visar de den problematiska situationen på skärmen och vill ha lösning och botemedel för dess utrotning. Inom kunskapsområdet, och individen vet om samhället och vad som händer i det. Det är till hjälp för en man att bli medveten om sin roll, status och även civilisation. Det är studiet av att polera och bredda människors sinnen. Det ger kunskap om efterblivenheten hos vissa ekonomiska institutioner i ett samhälle och tekniker för samhällets välfärd.

  Sociologi inom yrkesområdet

  Inom yrkesområdet har sociologi följande kategorier där disciplinen är mycket viktig.

  Undervisning. Den som har kunskapen blir medveten om den sociala situationen som arbetar inom olika undervisningsområden. De utbildade eleverna och förmedlar kunskap till dem som är kulturarv. Lärarna förbereder sina elever för samhällets välfärd och anställer dem inom olika sektorer för socialt arbete. Sociologins ämnen och provböcker ökar för varje dag och blir populära, vilket hjälper såväl studenter som individen och allmänheten att få mer och mer kunskap.

  Forskning. En annan aspekt är att sociologer är involverade i forskning i samhället för att lösa de problem som människor står inför. De är experter på att utrota sociala problem i det rådande samhället.

  Administrering. Sociolog kan utföra uppdraget som administratör genom att engagera sig i såväl statlig som privat sektor som administratör. De vägleder och hjälper människor att skapa medvetenhet bland andra människor om samhället och samhället. Sociologer är anställda på följande myndigheter som handläggare:

  • Ministeriet för lokalförvaltning
  • Folkräkningskommission

   Pakistans akademi för landsbygdsutveckling

   Social välfärd och landsbygdsutveckling

   Utom alla ovanstående nationella byråer forskare arbetar också i internationella givarorgan som UNDP, UNICF, USAID, WHO, UNHCR etc.