Orsaker till hög fertilitet i utvecklingsländer | Kunskaper.se

Orsaker till hög fertilitet i utvecklingsländer

Orsaker till hög fertilitet i utvecklingsländer

Följande är faktorerna som resulterade i hög fertilitet i utvecklingsländer

Motivationsfaktorer

I förindustriella samhällen och inom jordbrukets sociala grupper läggs tonvikten på kooperativa aktiviteter, gemensamma familjer, gemensamma sysselsättningar och samhällsliv. Dessa är de grundläggande motiven för hög fertilitet. I jordbrukssamhällen värderas barn på grund av ekonomiska, sociala, religiösa och kulturella faktorer. Ekonomiskt börjar de tjäna och hjälpa föräldrarna i mycket ung ålder. Flera fruar som har dussintals barn är tillgångar för en man i efterblivna samhällen.

I de flesta av de primitiva samhällena leder de större familjerna till högre social status och arbetskraft. Krig motiverar också högre födelsetal. En annan motiverande faktor är den fatalistiska inställningen, att barn är gudsgåvor. De länder som bekänner sig till hinduismen, islam och judendomsreligion har motiverat hög fertilitet och uppmuntrar höga födelsetal i utvecklingsländerna.

Ekonomiska faktorer

Fattigdom leder till analfabetism, låg levnadsstandard och främjar fertilitet. Barnen i den lägre ekonomiska gruppen börjar mycket snart hjälpa sina föräldrar att försörja sig. Så, ökning av antalet barn leder till ökad inkomst. Det betyder att den låga ekonomiska statusen leder till hög fertilitet.

Sociala faktorer

Sociala faktorer uppmuntrar fertilitet som inkluderar gemensam familj, kastsystem och bristande social rörlighet, lägre status för kvinnor, samhällsliv och gemensamt yrke. Så ovanstående faktorer är ansvariga för höga födelsetal i utvecklingsländerna. Där har myndigheter och andra privata myndigheter lanserat familjeplaneringsprogram för att kontrollera de höga födelsetalen i dessa utvecklingsländer. Men de flesta av utvecklingsländerna, särskilt de islamiska länderna, uppvisar fortfarande höga fertilitetstal.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!