Regional geografi översikt

Regional geografi är en gren av geografi som studerar världens regioner. En region i sig definieras som en del av jordens yta med en eller flera liknande egenskaper som gör den unik från andra områden. Regional geografi studerar de specifika unika egenskaperna hos platser relaterade till deras kultur, ekonomi, topografi, klimat, politik och miljöfaktorer såsom deras olika arter av flora och fauna.

Regional geografi studerar också de specifika gränserna mellan platser. Dessa kallas ofta övergångszoner som representerar början och slutet av en specifik region och kan vara stor eller liten. Till exempel övergångszonen mellan Afrika söder om Sahara och norra delen av Sahara Afrika är ganska stort eftersom det finns en blandning mellan de två regionerna. Regionala geografer studerar denna zon såväl som det distinkta området särdrag i Afrika söder om Sahara och Nordafrika.

Historia och utveckling av regional geografi

Även om människor hade studerat specifika regioner i årtionden, har regional geografi som en gren inom geografi sina rötter i Europa, särskilt med fransmannen och geografen Paul Vidal de la Blanche. I slutet av 1800-talet utvecklade de la Blanche sina idéer om miljön, löner och possibilism (eller possibilism). Miljön var den naturliga miljön och löner var landet eller den lokala regionen. Possibilism var teorin som sa att miljön sätter begränsningar och begränsningar för människor men mänskliga handlingar som svar på dessa begränsningar är det som utvecklar en kultur och i det här fallet hjälper till att definiera en region. Possibilismen ledde senare till utvecklingen av miljödeterminism som säger att miljön (och därmed fysiska regioner) är ensam ansvarig för utvecklingen av mänsklig kultur och samhällsutveckling.

Regional geografi började utvecklas i USA specifikt och delar av Europa under perioden mellan första och andra världskrigen. Under denna tid kritiserades geografin för sin beskrivande karaktär med miljödeterminism och avsaknad av ett specifikt fokus. Som ett resultat sökte geografer sätt att behålla geografi som ett trovärdigt ämne på universitetsnivå. På 1920- och 1930-talen blev geografi en regional vetenskap som ägnade sig åt varför vissa platser är lika och/eller olika och vad som gör det möjligt för människor att skilja en region från en annan. Denna praxis blev känd som arealdifferentiering.

I USA ledde Carl Sauer och hans Berkeley School of geographic thought till utvecklingen av regional geografi, särskilt på västkusten. Under denna tid leddes den regionala geografin också av Richard Hartshorne som studerade tysk regiongeografi på 1930-talet med kända geografer som Alfred Hettner och Fred Schaefer. Hartshorne definierade geografi som en vetenskap ”Att tillhandahålla korrekt, ordnad och rationell beskrivning och tolkning av jordytans varierande karaktär.”

En kort tid under och efter andra världskriget var regional geografi ett populärt studieområde inom disciplinen. Men den kritiserades senare för sin specifika regionala kunskap och den påstods ha varit för beskrivande och inte tillräckligt kvantitativ.

Regional geografi idag

Sedan 1980-talet har den regionala geografin sett en återkomst som en gren av geografin på många universitet. Eftersom geografer idag ofta studerar en mängd olika ämnen, är det bra att dela upp världen i regioner för att göra information lättare att bearbeta och visa. Detta kan göras av geografer som påstår sig vara regionala geografer och är experter på en eller många platser runt om i världen, eller av fysiska, kulturella, urbana och biogeografer som har mycket information att bearbeta om givna ämnen.

Ofta erbjuder många universitet idag specifika regionala geografikurser som ger en överblick över det breda ämnet och andra kan erbjuda kurser relaterade till specifika världsregioner som Europa, Asien och Mellanöstern, eller mindre skala som ”The Geography of California”. I var och en av dessa regionspecifika kurser är ämnen som ofta behandlas regionens fysiska och klimatiska egenskaper samt de kulturella, ekonomiska och politiska egenskaper som finns där.

Dessutom erbjuder vissa universitet idag specifika grader i regional geografi, som normalt består av allmän kunskap om världens regioner. En examen i regional geografi är användbar för dem som vill undervisa men är också värdefull i dagens affärsvärld som är fokuserad på utomlands och långdistanskommunikation och nätverk.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • En drömplats för båtälskare

  • Hur man läser longitud och latitud

  • Hur man hittar mittpunkten för koordinater

  • Berg på södra halvklotet

  • Vad är ett landskap egentligen?

  • Vilka länder har inte en ambassad i USA?