Samhällets egenskaper – Sociologianteckningar

Samhällets egenskaper – sociologianteckningar

Följande är samhällets egenskaper.

 • samhället är en största mänskliga grupp.
 • Det tillfredsställer behoven av dess medlemmar.
 • En av samhällets kännetecken är att känna samhörighet och samarbete . Det är mer eller mindre permanent förening
 • Det är abstrakt (eftersom sociala relationer kan kännas och föreställd och kan inte ses).
 • Alla i
 • samhället är beroende av varannan medlem.

 • Det bör vara organiserat, dvs kommer att ha arbetsfördelning.
 • Det kommer att ha likheter och olikheter. På grund av dessa skillnader finns variation i mänskliga beteenden och arbetsfördelning och specialisering av roller.
 • ”Det finns ett slags medvetande.” Bland samhällets medlemmar.

 • Det är alltid i förändring.
 • Den har sina egna medel för att överleva.
 • Det är ett självförsörjande socialt system.
 • Den varar under en längre period av tid än grupper och samhällen.
 • Det kommer att bilda en social struktur genom sociala institutioner dvs familje-, utbildningsekonomiska, politiska och religiösa institutioner. Dessa fem grundläggande institutioner finns i alla samhällen i världen.
 • En av de kännetecknande samhället har sin egen kultur.

  (vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })