Social institution Definition, funktioner och klassificering

Socialinstitution Definition, funktioner och klassificering

Samhället är en kombination av individer. Dessa individer har sina olika behov som de vill tillfredsställa. För detta ändamål

uppträder människor på ett sedvanligt sätt som styrs av normer. Detta deltagande av människor för att uppnå sina olika behov utvecklar sociala institutioner.

Den bildas av gruppaktiviteter som kontrolleras av en sammanhängande uppsättning normer

medan gruppaktiviteterna har ett inneboende syfte med handling det vill säga att tillfredsställa mänskliga behov. Exemplen är skolor och madrassor, kontor, majider, kyrkor, familj, ekonomi och politik

När vi talar om samhälleligt processer tar vi samhället i aktion, samtidigt som vi diskuterar normer som individer inte tas i beaktande utan deras gemensamma förväntningar prioriteras. När sådana normer hänger ihop och kristalliseras som rör mänsklighetens relativt begränsade aktiviteter på en gång och ett givet utrymme blir det en social institution.

Teoretiskt sett är dessa institutioner enkla men ganska komplexa i praktiken. Funktionerna hos sociala institutioner med små variationer är universella. En institutions struktur kan förstås genom att förstå kraften i mänskliga relationer. Det är dessa krafter som håller funktionen och kroppen själv normal, stabiliserad och upprätthåller jämvikt. Strukturen hjälper individerna att forma sitt beteende tillförlitligt och förutsägbart. Strukturen är både medel och mål i sig. Det kan definieras som mekanismen för att utföra särskilda funktioner i tid och rum.

Definitioner av social institution

Malinowski definierar institution som ”en grupp människor förenade av gemensamt intresse, utrustade med materiell utrustning, enligt regler i deras tradition eller överenskommelse (stadga) och att bidra till kulturarbetet som helhet.”

Enligt Bertrand är ”institutioner system av sociala relationer för att tillgodose olika kände mänskliga behov.”

En annan definition som ges av Maciver och Page som de anser institution som ” en etablerad form eller ett villkor för ett förfarande.”'

En annan person Merrill definierar institution som ”det inbördes relaterade systemet för normer.”

Enligt en annan' s synvinkel ”Det är en sammanhängande uppsättning normer”, eller ett etablerat maskineri för att tillfredsställa människors behov.

Följande är de grundläggande funktionerna för socialinstitution

Byte av medlemmar i samhället

 • Rekrytera och vägleda ny medlem
 • Produktion, utbetalning och konsumtion av varor och tjänster
 • Konservering och
 • Medvetenhet och att skapa en känsla av syfte
 • Vi kan klassificera institution som

   Familj

 • Utbildning
 • Religion
 • Ekonomi

 • Politik och regering
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!