Sociala klass livschanser och livsstil

Socialklass livschanser och livsstil

Den sociala klass som man föds in i har ett djupgående inflytande på hela ens liv. Man möter fler nackdelar och färre livschanser i botten av det sociala stratifieringssystemet. Ens mentala hälsa, utbildning, yrke, politiska beteende, religiösa tillhörighet, socialt deltagande och attityder påverkas alla av ens sociala klass i allmänhet ju högre en individs sociala status är, desto längre är hans/hennes förväntade livslängd. Dålig kost, otillräcklig bostad och otillräcklig medicinsk behandling bidrar till högre spädbarnsdödlighet i de lägre klasserna.

Livschanser hänvisar till de kariösa möjligheterna som en person har att gå vidare i livet och uppnå sina mål ingår är chansen att få en högskoleutbildning, chansen att leva ett långt och hälsosamt liv, chansen att komma in i ett yrke och chansen att gifta sig inom eller utanför ens samhällsklass. Tillgången till dessa livschanser är ojämnt fördelad; att vara starkt beroende av sin sociala klass.

Dessutom är varje klass i en unik subkultur eftersom den delar vissa grundläggande värderingar och livsstilar. Livsstil inkluderar sätt att spendera fritid, socialiseringsmetoder, deltagande i klubbar och politiska aktiviteter, och sättet att spendera pengar, konsumera varor och utöva religion. Varje socialklass har ett unikt sätt att engagera sig i dessa aktiviteter.