Sociala normer Definition och funktioner för sociala normer

Sociala normer Definition och funktioner och typer av sociala normer

Definition av sociala normer

Sociala normer definierar tydligt rollerna för individer eller människor i olika situationer, därför är dessa sociala normer koder för ömsesidig relation. Dessa drar en gräns mellan vad som är rätt och vad som är fel. Dessa styr våra interaktionsmönster å ena sidan och återges under samma process. Dessa skiljer på beteendet hos människor och djur och utvecklas under de sociala processerna. Enligt Young & Mack ”Normer refererar till gruppens delade förväntningar”.

Normer är inte de formella lagarna i samhället men ändå det spelar en viktig roll i social kontroll och kan åläggas formellt genom sanktioner eller kroppsgester och skapar konformitet som gör att människor kan umgås med sin kultur. Det är möjligt att människor har vissa normer som antagits från tidigare organisation. När de kommer till en ny plats har de ingen aning om att reagera och lita på tidigare erfarenheter.

Sociala normers funktioner

Kontrollbeteende: Sociala normer styr vårt beteende på det sätt som de ger ett fast mönster för vårt beteende. Dessa fasta mönster blir seder när de är socialt godkända. Folket förväntas följa dessa seder.

Göra beteende systematiskt och mönstrat: En annan funktion är att människornas beteende blir systematiskt och mönstrade. I samhället skapas harmoni bland medlemmar i gruppen. På grund av harmoni i beteendet kan vissa lagar tillämpas för att kontrollera dem. Det betyder att lag och ordning kan upprätthållas i samhället på grund av en ordning i socialt beteende.

Säkerhet av våra värderingar: Det är att värna om våra sociokulturella, värderingar . Dessa är väktarna av våra värderingar.

Upprätthåller social ordning i samhället: Dessa skapar social kontroll och upprätthåller samhällets struktur. Dessa gör det möjligt för människor att analysera vad som är viktigt för gruppbeteendes överlevnad.

Skapa social sammanhållning och social solidaritet: Det skapar social harmoni och förbättra social integration.

Hjälper till självkontroll: Normer är också till hjälp för att skapa självkontroll.

Hjälper samhället för dess överlevnad: Samhällets överlevnad är beroende av normer.

De sociala normerna finns inte bland djur. Bara mänskliga samhällen har normer. Djur har inte dessa i sitt liv och därför är det ingen fråga om deras kränkning. Därför är normerna mer kulturella än sociala till sin natur. De ger människor en form av ett samhälle med kultur.

Typer av sociala normer

Folkways. Enligt Lundberg ”Folkways är de typiska eller vanemässiga övertygelser, attityder och beteendestilar som observeras inom en grupp av samhällen.”

Mer. ”Termen mores är bäst reserverad för de seder som innebär ganska starka känslor av stramhet eller felaktighet i beteendet.”

Lagar. Det är den grundläggande delen av social kontroll. Det är skrivet i böcker och samhällsprodukt enligt de sociala livsvillkoren.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!