Socialisering och konformitet i sociologi | Kunskaper.se

Socialisering och konformitet i sociologi

Socialisering och konformitet

Socialisering medför alltid en grad av överensstämmelse mellan individerna och ytterst i samhället. Människor som växt upp i en liknande sociokulturell miljö tenderar att utveckla liknande vanor, attityder, intressen och värdesystem och personlighetsdrag.

    Det bör inte tas för givet att samma typ av formella och informella socialiseringar kan ge samma typ och grad av överensstämmelse mellan olika individer. Det finns många faktorer som främjar unikhet och individualitet i samhället. De viktigaste av dessa faktorer för socialisering och konformitet är:

      Det finns inga tydliga, standardiserade och smidiga metoder för socialisering, vilket kan resultera i enhetlig socialisering. Det finns risker för konflikter i institutionaliserade mönster av mänskligt beteende. Olika organ för socialisering kan ingjuta olika värderingar.
    Det finns alla möjligheter att nor-conformity kan vara ett värde i sig, som kan överföras precis som andra värden. Till exempel kan de professionella kriminella, eller gänget, inskärpa sina egna värderingar.

Som diskuterats tidigare fullbordas socialiseringen och blir perfekt med det rätta blandning av biologiska egenskaper, sociokulturell miljö och unika upplevelser. Således delas aldrig unika upplevelser av andra personer. Vidare kan individerna skilja sig åt i intelligens, humör och temperament och andra biologiska egenskaper. Återigen, ett barn lär sig vad han lärs eller tillägnar sig de delar av kulturen av icke-överensstämmelse.

    (vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })