Spanska verb Averiguar konjugation

Averiguar är ett spanskt verb som betyder ”att ta reda på”, ”upptäcka” eller ”att ta reda på.” Den här artikeln innehåller många exempel på hur averiguar används, såväl som konjugationerna av averiguar i nutid, dåtid, villkorlig och framtidsindikativ, nutid och tidigare konjunktiv, imperativ och andra verbformer.

Averiguar är en vanlig -ar verb, men det har en speciell stavningsändring i vissa konjugationer. På spanska uttalas bokstavskombinationen ”gue” normalt utan u-ljudet, som i det engelska ordet ”get”. Men i vissa konjugationer av averiguar, finns bokstavskombinationen ”gue” med u som uttalas som i det engelska ordet Gwen. På spanska, för att u:et ska låta, måste du lägga till en dieresis, även kallad omljud, ovanpå u:et, som i imperativet averigüe. Det förekommer också i första person singularis konjugation av preteritum (yo averigüé) och i alla konjugationer av presens konjunktiv.

Presentationsindikation

Yo

averiguo

Yo averiguo el horario de clase en la universidad.

Jag får reda på klassschemat på universitetet.

averiguas

Du får reda på provdatumet på internet.Usted/él/ella

Ella averigua la receta del pastel de su madre.

Hon får reda på sin mammas kakrecept.

Nosotros

averiguamosVosotros

Vosotros averiguáis dónde comer bien en esa ciudad.

Du får reda på var du ska ät gott i den staden.

averiguansk

Ellos averiguan la historia del criminal.

De upptäcker brottslingens berättelse.

Preterite Indikativ

Preteritumsformen används för att tala om avslutade händelser i det förflutna. Lägg märke till tillägget av ü i förstapersonsböjningen (yo)

averigüé

Yo averigüé el horario de clase en la universidad.

Jag fick reda på klassschemat på universitetet.

averiguaste

Tú averiguaste la fecha del examen en Internet.

Du fick reda på examensdatumet på internet.

Usted/él/ella

averiguóElla averiguó la receta del pastel de su madre.

Hon fick reda på sin mammas tårtrecept.

Nosotros

averiguamos

Nosotros averiguamos cómo llegar a la fiesta.Vi kom på hur vi skulle ta oss till festen.Vosotrosaveriguasteis

Vosotros averiguasteis dónde comer bien en esa ciudad.

Ustedes/ellos/ellasaveriguaron Ellos averiguaron la historia del criminal.

De upptäckte brottslingens berättelse.

Tú averiguas la fecha del examen en Internet.
averigua
Nosotros siempre averiguamos cómo llegar a la fiesta.
Vi kommer alltid på hur vi ska ta oss till festen.
averiguáis
Ustedes/ellos/ellas
Yo

Du fick reda på var du kan äta gott i den staden.

Imperfekt indikativ

Den imperfekta tiden används för att tala om pågående eller upprepade tidigare handlingar. Det kan översättas till engelska som ”var att ta reda på” eller ”används för att ta reda på det.”

Yo

averiguabaYo averiguaba el horario de clase en la universidad.Jag brukade ta reda på schemat på universitetet .

averiguabas

Tú a veriguabas la fecha del examen en Internet.Du brukade ta reda på provdatumet på internet.

Usted/él/ella

averiguaba

Ella averiguaba la receta del pastel de su madre.

Hon höll på att ta reda på sin mammas tårtrecept. Nosotros

averiguábamosNosotros averiguábamos cómo llegar a la fiesta.Vi brukade f komma på hur man kommer till festen.Vosotrosaveriguabais

Vosotros averiguabais dónde comer bien en esa ciudad. Du brukade ta reda på var du skulle äta gott i den staden.Ustedes/ellos/ellas

averiguaban

Ellos averiguaban la historia del criminal. De höll på att upptäcka brottslingens historia.

Framtidsindikation

Yo

averiguaré

Yo averiguaré el horario de clase en la universidad. Jag kommer att ta reda på klassschemat på universitetet.

averiguarásTú averiguarás la fecha del examen en Internet.

Du kommer att få reda på tentamensdatum på internet.

Usted/él/ella averiguaráElla averiguará la receta del pastel de su madre.

Hon kommer att ta reda på sin mammas tårtrecept.

Nosotrosaveriguaremos

Nosotros averiguaremos cómo llegar a la fiesta. Vi kommer att ta reda på hur vi tar oss till festen .Vosotros

averiguaréis

Vosotros averiguaéis dónde comer bien en esa ciudad.Du kommer att ta reda på var du kan äta gott i den staden.Ustedes/ellos/ellas

averiguaránEllos averigu arán la historia del criminal.

De kommer att upptäcka brottslingens berättelse.

Perifrastisk framtidsindikation

Den perifrastiska framtiden kan översättas till engelska som ”kommer att ta reda på det.”

Yo

voy a averiguar

Yo voy a averiguar el horario de clase en la universidad.

Jag ska ta reda på klassschemat på universitetet.

vas a averiguar

Tú vas a averiguar la fecha del examen en Internet.

Ella va a averiguar la receta del pastel de su madre.

NosotrosNosotros vamos a averiguar cómo llegar a la fiesta .

Vi ska ta reda på hur vi tar oss till festen.

Vosotros

vais a averiguar

Vosotros vais a averiguar dónde comer bien en esa ciudad.

Ustedes/ellos/ellas

van a averiguar

Ellos van a averiguar la historia del kriminell.

De ska di leta reda på brottslingens berättelse.

Du är ska ta reda på tentamensdatum på internet.
Usted/él/ella
va a averiguar
Hon ska ta reda på sin mammas tårtrecept.
vamos a averiguar
Du kommer att ta reda på var du kan äta gott i den staden.

Nuvarande Progressiv/Gerund Form

Gerund eller presens particip på spanska för -ar verb slutar i –ando. Det kan användas för att bilda progressiva tider som nuvarande progressiva.

Present Progressive of Averiguando

está averiguando

Hon håller på att ta reda på sin mammas kakrecept.

particip

Particip på spanska för -ar verb slutar på -ado. Det kan användas för att bilda perfekta tider som presens perfektum.

Ella está averiguando la receta del pastel de su madre.
Present Perfect of AveriguarHon har tagit reda på sin mammas tårtrecept.

Villkorlig Vägledande

Att prata om saker du ”skulle göra” på spanska, du behöver den villkorliga tiden.

Yo

averiguaría

Yo averiguaría el horario de clase en la universidad si tuviera tiempo.

Du skulle få reda på examensdatumet på internet om det var möjligt.Usted/él/ella

Ella averiguaría la receta del pastel de su madre si le interesara.

Hon skulle ta reda på sin mammas tårtrecept om hon var intresserad.

Nosotros

averiguaríamos

Nosotros averiguaríamos cómo llegar a la fiesta, men ingen vamos a ir.Vosotrosaveriguaríais

Du skulle ta reda på var du kan äta gott i den staden om du skulle besöka den.

Ustedes/ellos/ellas

averiguarisk

Ellos averiguarian la historia del criminal si fueran buenos detektiver.

Presentkonjunktiv
Lägg märke till att du måste inkludera ü i alla de nuvarande konjunktiva konjugationerna.

Que yo

averigüe

Esteban sugiere que yo averigüe el horario de clase en la universidad.

Esteban föreslår att jag tar reda på klassschemat på universitetet.

Que túaverigües

Din klasskamrat ber dig ta reda på provdatumet på internet.

Que usted/él/ella

averigüe

Pojken vill att hon ska ta reda på sin mammas kakrecept.

Que nosotros

averigüemos

Carina desea que nosotros averigüemos cómo llegar a la fiesta.Carina vill att vi ska ta reda på hur vi ska ta oss till festen.Que vosotros

El estudiante recomienda que vosotros averigüéis dónde comer bien en esa ciudad.

ha averiguadoElla ha averiguado la receta del pastel de su madre.
Jag skulle ta reda på klassschemat på universitetet om jag har tid.
averiguaríasTú averiguarías la fecha del examen en Internet si fuera posible.

averiguaría
Vi skulle komma på hur vi kommer till festen, men vi kommer inte.
Vosotros averiguaríais dónde comer bien en esa ciudad si fueras a visitarla.
De skulle upptäcka brottslingens historia om de var bra detektiver.
Tu compañero de clase pide que tú averigües la fecha del examen en Internet.
El niño quiere que ella averigüe la receta del pastel de su madre.
averigüéis
Eleven rekommenderar att du tar reda på var du kan äta gott i den staden.
Que ustedes/ellos/ellas

averigüenEl juez sugiere que ellos averigüen la historia del criminal.

Domaren föreslår att de upptäcker brottslingens historia.

Imperfekt konjunktiv

Den imperfekta konjunktiven kan konjugeras på två olika sätt. Nedan hittar du båda alternativen.

Alternativ 1

Que yo

averiguara

Esteban sugirió que yo averiguara el horario de clase en la universidad .

Esteban föreslog att jag skulle ta reda på klassschemat på universitetet.Que túaveriguaras

Tu compañero de clase pidió que tú averiguaras la fecha del examen en Internet.

Din klasskamrat bad att du skulle få reda på datumet för tentamen på internet.Que usted/él/ella

averiguaraEl niño quería que ella averiguara la receta del pastel de su madre.Pojken ville ha henne för att ta reda på sin mammas kakrecept.Que nosotros

averiguáramos

Carina deseaba que nosotros averiguáramos cómo llegar a la fiesta.

Carina ville att vi skulle lista ut ut hur man tar sig till festen.Que vosotrosaveriguarais

El estudiante recomendó que vosotros averiguarais dónde comer bien en esa ciudad.

Eleven rekommenderade att du ta reda på var t o äta gott i den staden. Que ustedes/ellos/ellas

averiguaran

El juez sugirió que ellos averiguaran la historia del criminal. Domaren föreslog det de upptäcker brottslingens historia.

Alternativ 2

Que yoaveriguase

Esteban sugirió que yo averiguase el horario de clase en la universidad.

Esteban föreslog att jag skulle ta reda på klassschemat på universitetet.

Que túaveriguases

Din klasskamrat bad att du skulle hitta ut examensdatumet på internet.

Que usted/él/ella

El niño quería que ella averiguase la receta del pastel de su madre.

Pojken ville att hon skulle ta reda på sin mammas kakrecept.
Tu compañero de clase pidió que tú averiguases la fecha del examen en Internet.
medelvärde
Que nosotrosaveriguásemosCarina deseaba que nosotros averiguásemos cómo llegar a la fiesta.

Carina önskade att vi skulle ta reda på hur man tar sig till festen.Que vosotros

averiguaseisEl estudiante recomendó que vosotros averiguaseis dónde comer bien en esa ciudad.Eleven rekommenderade dig att ta reda på var du kan äta gott i den staden.Que ustedes/ellos/ellasaveriguasen El jue z sugirió que ellos averiguasen la historia del kriminell. Domaren föreslog att de skulle upptäcka brottslingens historia.

Nödvändigt

Den imperativa stämningen är för att ge order eller kommandon. Det finns både positiva och negativa former. Lägg märke till att du måste använda ü i några av imperativformerna.

Positiva kommandon

averigua

¡Averigua la fecha del examen en Internet!Ta reda på examensdatumet på internet!

Ustedaverigüe ¡Averigüe la receta del pastel de su madre!

Ta reda på din mammas tårtrecept!

Nosotros averigüemos

¡Averigüemos cómo llegar a la fiesta!Låt oss ta reda på hur vi kommer till festen!

Vosotrosaveriguad

¡Averiguad dónde comer bien en esa ciudad!

Ta reda på var du kan äta gott i den staden!Ustedes

averigüen¡Averigüen la historia del criminal! Upptäck brottslingens berättelse!

Negativ e Kommandon

ingen averigües

Ta inte reda på examensdatumet på internet!

Usted

ingen averigüeNosotros

ingen averigüemos

¡Ingen averigüemos cómo llegar a la fiesta!

VosotrosTa inte reda på var du ska äta gott i den staden!
¡No averigües la fecha del examen en Internet!
¡No averigüe la receta del pastel de su madre!Ta inte reda på din mammas tårtrecept!

Låt oss inte ta reda på hur vi kommer till festen!
ingen averigüéis¡No averigüéis dónde comer bien en esa ciudad!
Ustedes

no averigüen

¡No averigüen la historia del criminal!

Upptäck inte brottslingens historia!

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter