Spanska verb Crear-böjning, användning och exempel

Verbet crear på spanska betyder att skapa. Det används i samma sammanhang som du skulle använda verbet ”att skapa” på engelska.

När du böjer verbet crear, var noga med att inte förväxla det med verbet creer, som låter väldigt likt men betyder ”att tro.” I presens första person singular konjugation (yo) skapar jag och jag tror faktiskt är båda yo creo, så du behöver sammanhang för att veta vilket verb du använder. Ett annat liknande klingande verb som du bör vara försiktig med är criar, som betyder ”att höja” eller ”att ta upp.”

Verbet crear är en vanlig -ar verb. Andra vanliga -ar verb är hablar (att prata), usar (att använda) och enseñar (att undervisa eller visa). I tabellerna nedan kan du hitta konjugationerna av crear i flera stämningar och tider: indikativ (nutid, dåtid och framtid), konjunktiv (nutid och dåtid) och imperativ.

Presentationsindikation

Yo

Du skapar konstverk.

Vosotros

Preterite Indikativ

För att prata om genomförda handlingar i det förflutna behöver du preteritum.

creo

Yo creo figuras de origami.

Jag skapar origamifigurer.
creasTú creas obras de arte.
Usted/él/ellacrea

Ella crea un negocio exitoso.
Hon skapar ett framgångsrikt företag.
Nosotros

creamos
Nosotros creamos empleos en la compañía.
Vi skapar dina jobb i företaget.
creáis
Vosotros creáis un ambiente amistoso en el trabajo. Du skapar en vänlig miljö på jobbet.
Ustedes/ellos/ellas

crean

Ellos crean alimentos saludables en la fábrica.
De skapar hälsosam mat på fabriken.

Yo

Yo creé figuras de origami.

Usted/él/ella

Ustedes/ellos/ellas crearon

Imperfekt indikativ

För att prata om pågående eller vanemässiga handlingar i det förflutna behöver du den ofullkomliga tiden. På engelska översätts det imperfekta som ”skapade” eller ”används för att skapa.”

creé
Jag skapade origamifigurer.
creaste

Tú creaste obra s de arte. Du skapade konstverk.
creó Ella creó un negocio exitoso.
Hon skapade ett framgångsrikt företag.
Nosotros creamos
Nosotros creamos empleos en la compañía.
Vi skapade jobb i företaget.
Vosotros
creasteis
Vosotros creasteis un ambiente amistoso en el trabajo.Du skapade en vänlig miljö på jobbet.
Ellos crearon alimentos saludables en la fábrica.
De skapade hälsosam mat på fabriken.

Yo

Yo creaba figuras de origami.

creabas

Nosotros

Vosotros

Framtidsindikation

creaba
Jag brukade skapa origamifigurer.
Tú creabas obras de arte.
Du brukade skapa konstverk.
Usted/él/ella

creaba
Ella creaba un negocio exitoso.Hon brukade skapa ett framgångsrikt företag.
creábamos
Nosotros creábamos empleos en la compañía. Vi används för att skapa jobb i n företaget.
creabaisVosotros creabais un ambiente amistoso en el trabajo.

Du brukade skapa en vänlig miljö på jobbet.
Ustedes/ellos/ellas

creaban

Ellos creaban alimentos saludables en la fábrica.De brukade skapa hälsosam mat på fabriken.

Usted/él/ella

YocrearéYo crearé figuras de origami.Jag kommer att skapa origamifigurer. crearásTu crearás obras de arte.Du kommer att skapa konstverk.
crearáElla creará un negocio exitoso.

Hon kommer att skapa ett framgångsrikt företag.

NosotroscrearemosNosotros crearemos empleos en la compañía.

Vi ska skapa jobb i företaget.

Vosotroscrearéis

Vosotros skapar en ambiente amistoso en el trabajo.Du kommer att skapa en vänlig miljö på jobbet.

Ustedes/ellos/ellas

crearánEllos crearán alimentos saludables en la fábrica.De kommer att skapa hälsosam mat på fabriken.

Perifrastisk framtidsindikation

Yo voy a crear

Yo voy a crear figuras de origami.Jag ska skapa origamifigurer.

vas a crear
Tú vas a crear obras de arte. Du ska skapa konstverk.
Usted/él/ellava a crear Ella va a crear un negocio exitoso.
Hon kommer att skapa ett framgångsrikt företag.

Nosotros

vamos a crearNosotros vamos a crear empleos en la compañía.Vi går för att skapa jobb i företaget.

Vosotrosvais a crearVosotros vais a crear un ambiente amistoso en el trabajo.Du ska skapa en trevlig miljö på arbete.

Ustedes/ellos/ellas

van a crearEllos van a crear alimentos saludables en la fábrica.De ska skapa hälsosam mat på fabriken.

Nuvarande Progressiv/Gerund Form

Gerund eller presens particip är motsvarigheten till formen -ing på engelska. Denna verbform på spanska används som ett adverb eller för att bilda progressiva verbtid som presens progressiv.

Particip

Det förflutna particip kan ibland användas som ett adjektiv eller för att bilda perfekta tider, som presens perfektum och pluperfektum.

Present Progressive of Crear

está creandoElla está creando un negocio exitoso.

Hon skapar ett framgångsrikt företag.

Villkorlig vägledande

Om du vill prata om möjligheter eller sannolikheter behöver du den betingade tiden.

Present Perfect of Crear
ha creado Ella ha skapat un negocio exitoso.Hon har skapat ett framgångsrikt företag.

crearía

Usted/él/ella

Nosotros

Vi skulle skapa jobb i företaget, men vi har inga pengar.

Presentkonjunktiv

Den nuvarande konjunktiven är humör som används när en mening har två satser och uttrycker önskan, tvivel, förnekande, känslor, negation, möjlighet eller andra subjektiva situationer.

YoYo crearía figuras de origami si supiera cómo hacerlo.Jag skulle skapa origamifigurer om jag visste hur man gör det.
crearíasTú crearías obras de arte si fueras artista.
Du skulle skapa konstverk om du var en konstnär.
crearía
Ella crearía un negocio exitoso si tuviera tiempo.
Hon skulle skapa ett framgångsrikt företag om hon hade tid.crearíamosNosotros crearíamos empleos en la compañía, men ingen tenemos dinero.
Vosotros

crearíais

Vosotros crearíais un ambiente amistoso en el trabajo si quisieras.Du skulle skapa en vänlig miljö på jobbet om du ville.
Ustedes/ellos/ellas
crearían
Ellos crearían alimentos saludables en la fábrica si pudieran.
De skulle skapa hälsosam mat på fabriken om de kunde.

Que tú

Que usted/él/ella

creemos

Que vosotros

Que yo cree
El maestro quiere que yo cree figuras de origami.
Läraren vill att jag ska skapa origamifigurer.
crees
Tu familia pide que tú crees obras de arte.Din familj ber att du skapar konstverk.creePatricio espera que ella cree un negocio exitoso.

Patricio hoppas att hon skapar ett framgångsrikt företag.
Que nosotros
Los empleados quieren que nosotros creemos empleos en la compañía .

Medarbetarna vill att vi ska skapa jobb i företaget.
creéis

La jefa espera que vosotros creéis un ambiente amistoso en el trabajo.
Chefen hoppas att du skapar en vänlig miljö på jobbet.
Que ustedes/ellos/ellascreen
Los consumidores quieren que ustedes creen alimentos saludables en la fábrica. Konsumenterna vill att du ska skapa hälsosam mat i fabriken.

Imperfekt konjunktiv

Den imperfekta konjunktiven används i samma sammanhang som presenskonjunktiven, men i det förflutna. Det kan konjugeras på två olika sätt:

Alternativ 1

Que yo

Que usted/él/ella

creáramos

Que vosotros

creara
El maestro quería que yo creara figuras de o rigami.

Läraren ville att jag skulle skapa origamifigurer.
Que túcrearas Tu familia pedía que tú crearas obras de arte.Din familj bad dig skapa konstverk.
crearaPatricio esperaba que ella creara un negocio exitoso.
Pa tricio hoppades att hon skulle skapa ett framgångsrikt företag.
Que nosotros
Los empleados querían que nosotros creáramos empleos en la compañía .

Medarbetarna ville att vi skulle skapa jobb i företaget.
crearais

La jefa esperaba que vosotros crearais un ambiente amistoso en el trabajo.
Chefen hoppades att du skulle skapa en vänlig miljö det fungerar inte.
Que ustedes/ellos/ellas
crearanLos consumidores querían que ustedes crearan alimentos saludables en la fábrica.

Konsumenterna ville att du skulle skapa hälsosam mat i fabriken.

Alternativ 2

Que yo

veckEl maestro quería que yo crease figuras de origami. Läraren ville att jag skulle skapa origamifigurer. Que tú

ökar

Tu familia pedía que tú creases obras de arte.Din familj bad dig skapa konstverk.

Que usted/él/ella

veckPatricio esperaba que ella crease un negocio exitoso. Patricio hoppades att hon skulle skapa ett framgångsrikt företag. Que nosotros

creásemosLos empleados querían que nosotros creásemos empleos en la compañía .

Medarbetarna ville att vi skulle skapa jobb i företaget.

Que vosotroscreaseis

La jefa esperaba que vosotros creaseis un ambiente amistoso en el trabajo. Chefen hoppades att du skulle skapa en vänlig miljö det fungerar inte.Que ustedes/ellos/ellas ökaLos consumidores querían que ustedes creasen alimentos saludables en la fábrica.Konsumenterna ville att du skulle skapa hälsosam mat i fabriken.

I tvingande

För att ge någon en order eller ett kommando behöver du den imperativa stämningen. I tabellerna nedan kan du se de positiva och negativa kommandona.

Positiva kommandon

crea

¡Crea obras de arte!

Usted

cree

Nosotros

Låt oss skapa jobb i företaget!

Vosotros

Negativa kommandon

Skapa konstverk!
¡Cree un negocio exitoso!Skapa ett framgångsrikt företag!
creemos¡Creemos empleos en la compañía!

cread ¡Cread un ambiente amistoso en el trabajo!
Skapa en vänlig miljö på jobbet!
Ustedes creen
¡Creen alimentos saludables en la fábrica!
Skapa hälsosam mat i fabriken!

Nosotros ingen creemos

inga crees
¡Inga crees obra s de arte! Skapa inte konstverk!
Ustedingen cree

¡No cree un negocio exitoso!
Skapa inte ett framgångsrikt företag!
¡No creemos empleos en la compañía!
Låt oss inte skapa jobb i företaget!
Vosotros
ingen creéis¡No creéis un ambiente amistoso en el trabajo!
Skapa inte en vänlig miljö på jobbet!
Ustedes ingen creen
¡No creen alimentos saludables en la fábrica!
Skapa inte hälsosam mat på fabriken!

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter