Typer av operativsystem med exempel | Kunskaper.se

Typer av operativsystem med exempel

Det finns två typer av operativsystem:

 1. Enskild användare.
 2. Fleranvändare.

Operativsystem för en användare

Det här operativsystemet kan endast köra ett program åt gången och kallas därför för en användare eller en uppgift system. Dessa system körs på mikrodatorer Endast en användare har normalt kommandot över systemet vid varje given tidpunkt. Exempel på sådana typer av operativsystem är DOS-Disk Operating System och Macintosh-system.

 • MS-DOS och PC-DOS:

  När IBM-PC kom på marknaden behövdes ett nytt operativsystem. Sedan kom Microsoft Corporation med PC-DOS (Personal Computer Disk Operating System) för IBM-PC:n. Senare utvecklade samma företag MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), en bärbar version av PC-DOS, som kan köras på 8086-familjens mikroprocessor. MS-DOS är ett kommandodrivet system.

  Allteftersom nya mikroprocessorer utvecklas i enlighet därmed modifieras och uppdateras operativsystemen. 6.22 är den senaste versionen av MS-DOS som finns tillgänglig, men de flesta datorerna körs under Windows 95, 97 och 98.

 • Macintosh: Apple Macintosh-användare använder menyer och ikoner snarare än kommandon. Ikoner är små symboler som representerar kommandon. Med hjälp av en musinmatningsenhet flyttar användaren en pekare till ett ord eller en ikon och går in i valet. Detta system är långsammare än ett kommandodrivet system.
 • Operativsystem för flera användare

  Eftersom stora datorer som stordatorer. kan utföra fler funktioner än mikrodatorer och är mer komplexa, därför måste operativsystemet för ett sådant system kunna köra flera jobb samtidigt. Sådana operativsystem kallas fleranvändaroperativsystem. Dessa operativsystem kan köra två eller flera datorprogram samtidigt. Nuförtiden har fleranvändaroperativsystem även antagits för mikrodatorer. Exempel är fleranvändaroperativsystem.

 • UNIX: Detta operativsystem är inskrivet C Språk, som är ett språk på hög nivå. Det är mindre hårdvaruberoende än operativsystemet skrivet på lågnivåspråk. Således kan UNIX enkelt transportera från ett system till ett annat. Systemet är omgivet av skalet, som fungerar som ett programmeringsspråk och som en kommandospråkstolk, som läser användarkommandon och tolkar dem som förfrågningar om att köra vissa program. Runt skalet finns verktyg som textbearbetning.
 • ZENIX: är en implementering av UNIX-operativsystemet för mikrodatorer. Den här typen av operativsystem har snabbt accepterats på grund av dess multiprogrammeringsmöjligheter och många användbara verktyg.

  (vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })