Vad är sociologi | Definition av sociologi

Vad är sociologi | Definition av sociologi

Vad är sociologi

Början av har tagits av grekerna medan de funderar människan som ett socialt djur. Platon diskuterade sociologi i sin bok ”Republic” och Aristoteles diskuterade sociologi i sin bok ”Ethics and Politics”. Bland andra som Francis Bacon, Hobbes, Ibn-e-Khaldun bidrog också till sociologin. Den moderna sociologin upptäcktes av August Comte. Enligt honom gick social utvärdering hårt åt sidan med framsteg. Han anses vara grundaren av modern sociologi. Han kallade det ”social fysik”. De andra, som följde honom genom sina bidrag inom sociologiområdet Herbert Spencer, Fredric Leplay, Sigmund Fraud och så vidare.

Termen har härletts från två ord. Det latinska ordet ”Socios” betyder sällskap eller förening och det latinska ordet ”Logos” betyder studie eller vetenskap. Så termen betyder bokstavligen studie av sällskap eller mänsklig förening.

Definition av sociologi

Definition av sociologi av Kingsley Davis, ”sociologi som en allmän vetenskap om samhället.” Slutligen kommer det att vara mycket lätt att säga att sociologi är studiet av samhället, mänskligt beteende, social interaktion och relation mellan dessa individer bildar olika grupper av samhället.

(vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })