Vanliga tyska namn för pojkar och flickor

Du kan inte döpa ditt barn till vad du vill om du bor i Tyskland. Du kan inte välja vilket namn som helst eller kom på en som du tycker låter bra

Regler för förnamn i Tyskland

I Tyskland finns det vissa begränsningar när det gäller att välja ett namn för ett barn. Motiveringen: Namn bör skydda barnets välbefinnande, och vissa namn kan möjligen förtala honom eller henne eller framkalla potentiellt framtida våld mot personen.

Förnamnet:

 • måste kunna kännas igen som en namn.
 • bör inte förknippas med ondska, som ”Satan” eller ”Judas.”
 • ska inte vara okänslig för religiösa känslor, som ”Kristus” (tidigare var ”Jesus” förbjuden) .
 • kan inte vara ett varumärke eller namn på en plats.
 • måste godkännas för att tydligt identifiera barnets kön.
 • Ett barn kan ha flera förnamn. Dessa är ofta inspirerade av gudföräldrar eller andra släktingar.

Som är fallet nästan överallt, kan tyska barns namn vara föremål för traditioner, trender och namnen på populära sporthjältar och andra kulturella ikoner. Ändå måste tyska namn godkännas officiellt av det lokala kontoret för vital statistik (Standesamt).

Vanliga tyska pojknamn

Vissa tyska pojknamn är identiska eller liknar engelska pojknamn (Benjamin, David, Dennis, Daniel). En ungefärlig uttalsguide för vissa namn visas inom parentes.

Tyska pojkars förnamn – Vornamen

Använda symboler: Gr. (grekiska), lat. (latin), OHG (gammal högtyska), Sp. (spanska).

Abbo, Abo
Kort form av namn med ”Adal-” (Adelbert)

Amalbert

Prefixet ”Amal-” kan hänvisa till Amaler/ Amelungen, namnet på den östra gotiken (Ostgotisch) kungahuset. OHG ”beraht” betyder ”glänsande.”

Achim

Kort form av ”Joachim” (av hebreiskt ursprung, ”som Gud upphöjer”); Joachim och Anne sades vara föräldrar till Jungfru Maria. Namnsdag: 16 augusti

Amalfried

Se ”Amal-” ovan. OHG ”stekt” betyder ”fred.”

Albrun Från OHG för ”advised by natural spirits”Andreas Från Gr. andreios (modig, maskulin)

Adolf, Adolph

från Adalwolf/Adalwulf

Alex, Alexander

Från Gr. för ”beskyddare”Alfredfrån engelska

Adrian (Hadrian) från lat. (H)adrianus

Agilbert, AgiloFrån OHG för ”glänsande blad/svärd”

Adal

-/Adel-: Namn som börjar med detta prefix härrör från OHG adal, betyder ädel, aristokratisk (modern ger. edel). Representanter är: Adalbald (Adalbold), Adalbert (Adelbert, Albert), Adalbrand (Adelbrand), Adalbrecht (Albrecht), Adalfried, Adalger, Adelgund(e), Adalhard, Adelheid (Engl., Adelaide), Adalhelm, Adelhild(e) , Adelar, Adelinde, Adalmann, Adalmar (Adelmar, Aldemar), Adalrich, Adalwin, Adalwolf.

Axel

från svenska

Archibald >från OHG Erkenbald

Armin m . från lat. Arminius (Hermann), som besegrade romarna i Germanien år 9 AD
Artur, Arthurfrån Engl. Arthuraugusti(i), Augustafrån lat. AugustusArnold: Ett gammalt tyskt namn från OHG arn(örn) och waltan (att härska) betyder ”den som styr som en örn.” Populärt under medeltiden, namnet föll senare i onåd men återkom på 1800-talet. Kända Arnolds inkluderar den tyska författaren Arnold Zweig, den österrikiske kompositören Arnold Schönberg och den österrikisk-amerikanska filmskådespelaren/regissören och Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger. Arnd, Arndt, Arno
kommer från Arnold.
Balder, Baldur m.Från Baldr, germansk gud för ljus och fertilitet

Berti m.

fam. form av Berthold

Björn m.

från norska, svenska (björn)

Bodo, Boto, Botho

från OHG boto (budbärare)

Boris

från slaviska, ryska
Brunogammalt tyskt namn som betyder ”brun (björn)”

Benno, Berndkortform av Bernhard

Burk, Burkhard

från OHG burg (slott) och harti (hård)
Carl, Karl
C-stavningen av denna form av Charles har varit populär på tyska.

Dieter, Diether diot (folk) och (armé); också en kort form av Dietrich

Christoph, Cristof

Släkt med Christian från gr./lat. Martyren Christophorus (”Kristus-bäraren”) dog på 300-talet.

Dagmar

från Danmark omkring 1900

Dietrich

från OHG diot (människor) och rik (linjal)

Detlef, Detlev

Lågtysk form av Dietlieb (folkets son)

Dolffrån namn som slutar på -dolf/dolph (Adolph, Rudolph)

Eckart, Eckehard, Eckehart, Eckhart

från OHG ecka (spets, svärdsblad) och harti (hård)

Eduard

från franska och engelska

Emil m.

från franska och latin, Aemilius (ivrig, tävlingsinriktad)

Emmerich, Emerich

gammalt tyskt namn relaterat till Heinrich (Henry)

Engelbert, Engelbrecht relaterat till Angel/Engel (som på anglosaxiska) och OHG för ”splendid”

Erhard, Ehrhard, Erhart

från OHG era (heder) och harti (hårt)

Ernest, Ernst (m.)

Från tyska ”ernst” (allvarlig, avgörande)

Erwin

Ett gammalt germanskt namn som utvecklats från Herwin (”vän av armén”). Honan Erwine är sällsynt idag.Erich, Erik
från nordiskt för ”all mäktig”

Ewald
Gammalt tyskt namn som betyder ”den som styr enligt lag.”Fabian, Fabien,Fabius

Från lat. för ”av Fabiers hus”

Ferdinand (m.)

Från spanska Fernando/Hernando, men ursprunget är egentligen germanskt (”fet skytt”). Habsburgarna antog namnet på 1500-talet.Florian,

Florianus (m.)

Från lat. Florus, ”blommande”Frank
Även om namnet betyder ”av frankerna” (germansk stam), blev namnet populärt i Tyskland först på 1800-talet på grund av det engelska namnet.

Fritz (m.), Fritzi (f.)

Ett gammalt smeknamn för Friedrich/Friederike; detta var ett så vanligt namn att under första världskriget använde britterna och fransmännen det som en term för vilken tysk soldat som helst.

Gabriel

Bibliskt namn som betyder ”Guds man”

Gandolf, Gandulf

Gammaltyska namn betyder ”magisk varg”

Gebhard

Gammaltyska namn: ”gåva” och ”hård”

Georg (m.)

Från grekiska för ”bonde” – engelska: George

Gerald, Gerold, GerwaldGammalgermansk mask. namn som är sällsynt idag. OHG ”ger” = ”spjut” och ”walt” betyder regel, eller ”regler med spjut.” Ital. ”Giraldo”

Gerbert m.Gammalgermanskt namn som betyder ”glittrande spjut”

Gerhard/Gerhart

Ett gammalt germanskt namn som går tillbaka till medeltiden och betyder ”hårt spjut.”

Gerke /Gerko,
Gerrit/ Gerit

Lågtyskt och frisiskt namn som används som smeknamn för ”Gerhard” och andra namn med ”Ger-.”

GerolfGammaltyska namn: ” spjut” och ”varg”

Godehard

En gammal lågtysk variant av ”Gotthard”

Gerwin

Gammaltyska namn: ”spjut” och ”vän”Golo

Gammalgermanskt namn, en kort form av namn med ”Gode-” eller ”Gott-”

Gorch

Lågtysk form av ”Georg” Exempel: Gorch Fock (tysk författare), riktiga namn: Hans Kinau (1880-1916) Godehard.

En gammal lågtysk variant av ”Gotthard”

Gotthard, Gotthold, Gottlieb, Gottschalk, Gottwald, Gottwin.

Gamla tyska mansnamn med ”Gud” och adjektiv.

Alberich, Elberich

Från OHG för ”härskare över naturliga andar”

Ambros, Ambrosius

Från Gr. ambr—sios (gudomlig, odödlig)

Alois, Aloisus, Aloys, Aloysus Från italienska; populär i katolska regioner. Möjligen ursprungligen germansk; ”väldigt vis.”

Anselm, Anshelm

Från OHG för ”Guds hjälm.” Namnsdag: 21 april

Amadeus, Amadeo Lat. form av Ger. Gottlieb (Gud och kärlek)
Berthold, Bertold, Bertoltfrån OHG Berhtwald: beraht(fantastiskt) och waltan (regel )

Balduin m.

från OHG bald (fet) och wini(vän). Besläktad med Engl. Baldwin, Fren. Badouin

Balthasar Tillsammans med Kaspar och Melchior, en av de tre vise männen (Heilige Drei Könige)

Chlodwig

äldre form av Ludwig

Clemens, Klemens

från lat. clemens (mild, barmhärtig); relaterad till Engl. nåd

Conrad, KonradConnie, Conny (fam.) – Konrad är ett gammalt germanskt namn som betyder ”dristig rådgivare/rådgivare” (OHG kuoni och råtta)Dagobert Celtic dago(bra) + OHG beraht (glänsande)

Disneys farbror Scrooge heter ”Dagobert” på tyska.

Erkenbald, Erkenbert, Erkenfried

Variationer av ett gammalt germanskt namn som är sällsynt idag. OHG ”erken” betyder ”ädel, äkta, sann.”

Falco, Falko, Falk

Gammalt tyskt namn som betyder ”falk.” Den österrikiska popstjärnan Falco använde namnet.

Felix

Från lat. för ”glad”Fred, Freddy Kort form av namn som Alfred eller Manfred, likaså som en variant av Frederic, Frederick eller FriedrichFriedrich

Gammalgermanskt namn som betyder ”härska i fred.

Gerwig

Gammalgermanskt namn som betyder ”spjutkämpe”

Gisbert, Giselbert

Gammalgermanskt namn; ”gisel”-betydelsen är osäker, ”bert”-delen betyder ”glänsande”

Gorch

Lågtysk form av ”Georg” Exempel: Gorch Fock
(tysk författare); riktiga namnet var Hans Kinau (1880-1916)

Gottbert

Gammalt tyskt namn: ”Gud” och ”glänsande”

Gottfried

Gammaltyska namn: ”Gud” och ”fred”; relaterad till Engl. ”Godfrey” och ”Geoffrey”

Götz

Gammaltyska namn, förkortning för ”Gott”-namn, speciellt ” Gottfried.” Exempel: Goethes Götz von Berlichingen
och den tyske skådespelaren Götz George.

Gott-namn – Under pietismens era (1600/1700-talet) var det populärt att skapa tyska mansnamn med Gott (Gud) plus ett fromt adjektiv. Gotthard

(”Gud” och ”hårt”), Gotthold

(Gud och ”fair/sweet”),

Gottlieb (Gud och ”kärlek”), Gottschalk (”Guds tjänare”) , Gottwald

(Gud och ”styre”), Gottwin (Gud och ”vän”).

Hansdieter

Kombination av Hans och Dieter

Hartmann

Gammalt tyskt namn (”hård” och ”man”) populärt under medeltiden. Används sällan idag; vanligare som efternamn.

Heiko

Friesiskt smeknamn för Heinrich (”stark härskare” – ”Henry” på engelska). Mer under Heinrich Nedan.

Walram

Gammal tysk masc. namn: ”battleground” + ”raven”

Weikhard

Variation av Wichard

Valborgsborg

Ett gammalt tyskt namn som betyder ”regerande slott/fästning.” Det är ett sällsynt namn idag men går tillbaka till St. Walpurga på 700-talet, en anglosaxisk missionär och abbedissa i Tyskland.

Gammaltyska namnets betydelse ”stark valp;” används inte idag

Waldebert

Gammaltyska namnet betyder ungefär ”lysande linjal.” Kvinnlig form: Waldeberta.Wendelbert

Gammaltyska namn: ”Vandal” och ”shining”

Wendelburg

Gammaltyska namn: ”Vandal” och ”slott.” Kort form: Wendel

Waldemar, Woldemar

Ett gammalt germanskt namn: ”regel” och ”stor.” Flera danska kungar bar namnet: Waldemar I och IV. Waldemar Bonsels(1880-1952) var en tysk författare ( Biene Maja

Harold

Lågtyskt namn härlett från OHG Herwald: ”armé” ( heri) och ”regel” (waltan). Variationer av Harold finns på många andra språk: Araldo, Geraldo, Harald, Hérault, etc.

Hartmut m.

Gammaltyska namn (”hårt” och ”sinne, sinne”)

Hasso

Gammalt tyskt namn härlett från ”Hesse” (hessiska). En gång användes endast av adeln, namnet är idag ett populärt tyskt namn för hundar.

Hein

Nord/lågtyskt smeknamn för Heinrich. Den gamla tyska frasen ”Freund Hein” betyder död.

Harald

Lånad (sedan tidigt 1900-tal) nordisk form av Harold

Hauke Friesiskt smeknamn för
Hugo och namn med Kram– prefix.

Walbert
Variation av Waldebert(Nedan)

Walburg, Walburga, Walpurga

Walter, WaltherGammalgermanskt namn som betyder ”armé befälhavare.” I användning från medeltiden och framåt blev namnet populärt genom ”Walter-sagan” (Waltharilied) och den berömda tyska poeten Walther von der Vogelweide. Kända tyskar med namnet: Walter Gropius (arkitekt), Walter Neusel

(boxer) och Walter Hettich (skådespelare).

Väl

Gammaltyskt namn som betyder ”ung hund;” ett smeknamn som används av kungahuset Welfs (Welfen). Relaterat till

Welfhard,

Wendelin

Kort eller bekant form av namn med Wendel-; en gång ett populärt tyskt namn på grund av St. Wendelin (sjunde århundradet), herdarnas beskyddare.

Waldo

Kort form av Waldemar och andra Wald– namn

WendelmarGammaltyska namn: ” Vandal” och ”berömd”

Wastl
Smeknamn för Sebastian (i Bayern, Österrike)

Wenzel

Tyskt smeknamn härlett från det slaviska Wenzeslaus (Václav/Venceslav)

Walfried

Gammaltyska namn: ”regel” och ”fred”

Werner , Wernher

Gammaltyska namn som utvecklats från OHG-namnen Warinheri eller Werinher. Det första elementet i namnet (weri) kan syfta på en germansk stam; den andra delen (heri) betyder ”armé .” Wern(h)er har varit ett populärt namn sedan medeltiden.

Wedekind
Variation av Widukind

Wernfried

Gammaltyska namn: ”Vandal” och ”fred”

Namngivning saker ( Namensgebung), såväl som människor, är en populär tysk tidsfördriv. Medan resten av världen kan namnge orkaner eller tyfoner, tyska vädertjänsten (Deutscher Wetterdienst) har gått så långt som att namnge vanliga hög (hoch) och låg (tief) tryckzoner. (Detta ledde till en debatt om huruvida maskulina eller feminina namn skulle användas på ett högt eller ett lågt. Sedan 2000 har de växlat i jämna och udda år.)

Pojkar och flickor i den tyskspråkiga världen födda i slutet av 1990-talet bär förnamn som skiljer sig mycket från tidigare generationer eller barn född till och med ett decennium tidigare. Populära tyska namn från det förflutna (Hans, Jürgen, Edeltraut, Ursula) har gett vika för mer ”internationella” namn idag (Tim, Lukas, Sara, Emily).

Här är några vanliga traditionella och samtida tyska flicknamn och deras betydelser.

Tyska flickors förnamn – Vornamen

Amalfrieda

OHG ”stekt” betyder ”fred.”
Ada, Adda

Förkortning av namn med ”Adel-” (Adelheid, Adelgunde)
Alberta från Adalbert

Amalie, AmaliaFörkortning av namn med ”Amal-”

Adalberta

Namn börjar med Adal (adel) härrör från OHG adal, betyder ädel, aristokratisk (modern Ger. edel)

Albrun, Albruna Från OHG för ”advised by natural spirits”

AndreaFrån Gr. andreios (modig, maskulin)

Alexandra, Alessandra

Från Gr. för ”beskyddare”
Angela, Angelika
från gr./lat. för ängel
Adolfa, Adolfine
från maskulina Adolf
Anita

från Sp. för Anna/Johanna

Adriane
från lat. (H)adrianus

Anna
/
Anne
/Antje: Detta populära namn har två källor: germanska och hebreiska. Den senare (som betyder ”nåd”) dominerade och finns också i många germanska och lånade varianter: Anja (ryska), Anka (polska), Anke/Antje (Niederdeutsch), Ännchen/Annerl (diminutiv), Annette. Det har också varit populärt i sammansatta namn: Annaheide, Annekathrin, Annelene, Annelies(e), Annelore, Annemarie och Annerose.

Agathe, Agatha

från Gr. agathos (bra)

Antonia, Antoinette

Antonius var ett romerskt släktnamn. Idag är Anthony ett populärt namn på många språk. Antoinette, som gjorts känd av österrikiskan Marie Antoinette, är den franska diminutivformen av Antoine/Antonia.

Astafrån Anastasia/Astrid

Gjorde känd av Asta Nielsen.

Beate, Beate, Beatrix, Beatrice

från lat. beatus, glad. Populärt tyskt namn på 1960- och 70-talen.

Brigitte, Brigitta, Birgitta
Keltiskt namn: ”sublima”

CharlotteRelaterat till Charles/Karl. Gjord populär av drottning Sophie Charlotte, som Berlins palats Charlottenburg är uppkallad efter.

Barbara: Från grekiskan (barbaros) och latin (barbarus, -a, -um) ord för främmande (senare: grov, barbarisk). Namnet gjordes först populärt i Europa genom vördnaden av Barbara av Nicomedia, en legendarisk helig figur (se nedan) som sägs ha blivit martyrdöd 306. Hennes legend dök dock inte upp förrän åtminstone på sjunde århundradet. Hennes namn blev populärt på tyska (Barbara, Bärbel).

Christiane f.från gr./lat.

Dora, Dorothea, Dore, Dorel, Dorle
från Dorothea eller Theodora, Gr. för Guds gåva”

Elke
från frisiskt smeknamn för Adelheid

Elisabeth, Elsbeth, Else

Bibliskt namn som betyder ”Gud är perfektion” på hebreiska

Emmagammalt tyskt namn; förkortning för namn med Erm- eller Irm-Edda f.
kort form av namn med Ed-

Erna, Erne

Kvinnlig form av Ernst, från tyska ”ernst” (allvarlig, avgörande)Eva
Bibliskt hebreiskt namn som betyder ”liv”. (Adam och Eva)

Frieda,
Frida,
Friedel
Kort form av namn med Fried- eller -frieda i (Elfriede, Friedericke, Friedrich)

Fausta

Från lat. för ”gynnsam, glad” – ett sällsynt namn idag.Fabia, Fabiola,

Fabius

Från lat. för ”av Fabiers hus”Felicitas, Felizitas Från lat. för ”lycka” – engelska: Felicity
Frauke
Lågtysk/frisisk diminutivform av Frau (”liten kvinna”)Gabi, Gaby

Kort form av Gabriele (en kvinnlig form av Gabriel)

Gabriele
Biblisk masc. namn som betyder ”Guds man”

Geli
Kort form av Angelika

Geralde, Geraldine

Fieke

Lågtysk kortform av Sophie
Fem. form av ”Gerald”

GerdaEn upplåning av ett gammalt nordiskt/isländskt feminint namn (som betyder ”beskyddare”) som gjorts populärt i Tyskland delvis av HC Andersens namn för ”Snödrottningen”. Används också som en kort form av ”Gertrude.”Gerlinde, Gerlind, Gerlindis f.
Gammalgermanskt namn som betyder ”spjutsköld” (av trä).

Gert
/
Gerta

Kortform för masc. eller fem. ”Ger-” namn

Gertraud, Gertraude, Gertraut, Gertrud/Gertrude Gammalgermanskt namn som betyder ”starkt spjut.”
Gerwine
Gammaltyska namn: ”spjut” och ”vän”Gesa
Lågtysk/frisisk form av ”Gertrud”
Gisa

En kort form av ”Gisela” och andra ”Gis-”-namn

Gisbert m., Gisberta f.Gammalgermanskt namn relaterat till ”Giselbert”

Gisela

Gammaltyska namn vars betydelse är osäker. Karl den Stores (Karl der Große) syster hette ”Gisela.”

Giselbert m., GiselbertaGammalgermanskt namn; ”gisel”-betydelsen är osäker, ”bert”-delen betyder ”glänsande”

Gitta/Gitte
Kortform av ”Brigitte/Brigitta”Hedwig Gammalt tyskt namn härlett från OHG Hadwig (”krig ” och ”strid”). Namnet blev populärt under medeltiden för att hedra St. Hedwig, Schlesiens skyddshelgon (Schlesien).HeikeKort form av Heinrike
(kvinnoform av Heinrich). Heike var ett populärt tyskt flicknamn på 1950- och 60-talen. Detta frisiska namn liknar Elke, Frauke och Silke – också modenamn på den tiden.
Hedda,Hede

Lånt (1800-tal) nordiskt namn, ett smeknamn för Hedwig. Berömd tyska: Författare, poet Hedda Zinner (1905-1994).
Walthild(e), Waldhild(e)
Gammaltyska namn: ”regel” och ”kamp”

Waldegund(e)Gammaltyska namn: ”regel” och ”strid”Waltrada, Waltrade

Gammaltyska namn: ”regel” och ”råd; ” används inte idag.
Waltraud,
Waltraut,
Waltrud
Gammalt tyskt namn som betyder ungefär ”stark härskare.” Mycket populärt flicknamn i tysktalande länder fram till 1970-talet eller så; nu sällan använd.

WendelgardGammaltyska namn: ”Vandal” och ”Gerda” (eventuellt)

Waltrun(e)

Gammaltyskt namn som betyder ”hemliga råd”

Gammaltyska namnet betyder ungefär ”stark härskare. ” Populärt flicknamn i tysktalande länder fram till 1970-talet eller så; nu sällan använd.

Walfried

Gammal tysk masc. namn: ”regel” och ”fred”

Wanda

Namn lånat från Putsa. Också en figur i Gerhart Hauptmanns roman Wanda.

Waldtraut,
Waltraud,
Waltraut, Waltrud

Weda, Wedis

frisiskt (N. Ger.) namn; betydelse okänd

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Lista över de största städerna i Indien

 • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

 • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

 • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

 • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

 • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter