Varför uppstår hjärnflykt?

Brain drain avser emigration (ut-migrering) av kunniga, välutbildade och skickliga yrkesmän från deras hemland till ett annat land. Detta kan ske pga. av flera faktorer. Den mest uppenbara är tillgången på bättre jobbmöjligheter i det nya landet. Andra faktorer som kan orsaka kompetensflykt inkluderar: krig eller konflikt, hälsorisker och politisk instabilitet.

Kompetensflykt uppstår oftast när individer lämnar mindre utvecklade länder (LDC) med färre möjligheter till karriäravancemang, forskning och akademisk anställning och migrerar till mer utvecklade länder (MDC) med fler möjligheter. Det förekommer dock också i förflyttningar av individer från ett mer utvecklat land till ett annat mer utvecklat land

The Brain Drain Loss

Landet som upplever kompetensflykt lider av en förlust. I de minst utvecklade länderna är detta fenomen mycket vanligare och förlusten är mycket större. De minst utvecklade länderna har i allmänhet inte förmågan att stödja växande industri och behovet av bättre forskningsfaciliteter, karriäravancemang och löneökningar. Det finns en ekonomisk förlust i det möjliga kapital som yrkesverksamma kan ha kunnat ta in, en förlust i avancemang och utveckling när alla utbildade individer använder sina kunskaper för att gynna ett annat land än deras eget, och en förlust av utbildning när utbildade individer lämnar utan att hjälpa till med utbildningen av nästa generation.

Det finns också en förlust som inträffar i MDC, men denna förlust är mindre betydande eftersom MDC:er i allmänhet ser en emigration av dessa utbildade yrkesverksamma såväl som en immigration andra utbildade yrkesverksamma.

Möjlig kompetensflykt

Det finns en uppenbar vinst för landet som upplever ”brain gain” (tillströmningen av yrkesarbetare), men det finns också en möjlig vinst för landet som förlorar den skickliga individen. Detta är endast fallet om yrkesverksamma bestämmer sig för att återvända till sitt hemland efter en period av arbete utomlands. När detta händer återtar landet arbetaren och får ett nytt överflöd av erfarenhet och kunskap från tiden utomlands. Detta är dock mycket ovanligt, särskilt för de minst utvecklade länderna som skulle få störst vinst om sina proffs återvände. Detta beror på den tydliga diskrepansen i högre jobbmöjligheter mellan MDC och MDC. Det ses generellt i rörelsen mellan MDC.

Det finns också en möjlig vinst i utbyggnaden av internationella nätverk som kan komma som ett resultat av kompetensflykt. I detta avseende handlar det om nätverk mellan medborgare i ett land som befinner sig utomlands med sina kollegor som stannar kvar i hemlandet. Ett exempel på detta är Swiss-List.com, som skapades för att uppmuntra nätverk mellan schweiziska forskare utomlands och de i Schweiz.

Exempel på kompetensflykt i Ryssland

I Ryssland har kompetensflykt varit ett problem sedan sovjettiden. Under sovjettiden och efter Sovjetunionens kollaps i början av 1990-talet inträffade kompetensflykt när toppprofessionella flyttade till väst eller till socialistiska stater för att arbeta inom ekonomi eller vetenskap. Den ryska regeringen arbetar fortfarande för att motverka detta med tilldelning av medel till nya program som uppmuntrar återvändande av forskare som lämnat Ryssland och uppmuntrar framtida yrkesverksamma att stanna kvar i Ryssland för att arbeta.

Exempel på kompetensflykt i Indien

Utbildningssystemet i Indien är ett av de bästa i världen, med mycket få fall- outs, men historiskt sett, när indier väl tagit examen, tenderar de att lämna Indien för att flytta till länder, som USA, med bättre jobbmöjligheter. Men under de senaste åren har denna trend börjat vända sig själv. Indier i Amerika känner i allt högre grad att de saknar de kulturella upplevelserna i Indien och att det för närvarande finns bättre ekonomiska möjligheter i Indien.

Bekämpa kompetensflykt

Det finns många saker som regeringar kan göra för att bekämpa kompetensflykt. Enligt

OECD Observer

, ”Vetenskaps- och teknikpolitik är nyckeln i detta avseende.” Den mest fördelaktiga taktiken skulle vara att öka möjligheter till jobbframsteg och forskningsmöjligheter för att minska den initiala förlusten av kompetensflykt samt uppmuntra högutbildade arbetare både inom och utanför landet att arbeta i det landet. Processen är svår och det tar tid att etablera den här typen av anläggningar och möjligheter, men det är möjligt och blir alltmer nödvändigt.

Denna taktik tar dock inte upp frågan om att minska kompetensflykt från länder med problem som t.ex. som konflikt, politisk instabilitet eller hälsorisker, vilket innebär att kompetensflykt sannolikt kommer att fortsätta så länge dessa problem existerar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • En drömplats för båtälskare

  • Hur man läser longitud och latitud

  • Hur man hittar mittpunkten för koordinater

  • Berg på södra halvklotet

  • Vad är ett landskap egentligen?

  • Vilka länder har inte en ambassad i USA?