Vilka är de olika typerna av migration | Kunskaper.se

Vilka är de olika typerna av migration

Typer av migration

Följande är de olika typer av migration som ges av sociologer och demografer.

  Immigration och emigration

  In- och utmigrering

  Brutto- och nettomigrering

   Intern migration

  Immigration och emigration

  Dessa termer används för internationell migration eller migration från ett land till ett annat. Immigration kommer från ett land till ett annat och emigration går från ett land till ett annat. Till exempel; immigration av hinduer från Bangladesh till Indien och emigration av indianer till USA.

   I- Migration och ut Migration

   In-migrering är migration inom ett visst område medan ut-migrering är migration/flyttning ut från ett visst område. Dessa två typer av migration är tillämpliga på intern eller inom landets migration. Till exempel; migrationen av människor på landsbygden till stadsområden i Pakistan.

   Intern migration

   Intern migration är förflyttning av människor inom landet. Dess räckvidd är från några kilometer till flera tusen kilometer. I denna typ av migration byter människor sin bostad från en stad till en annan och en by till en annan på grund av äktenskap (äktenskap), yrke etc. den person som byter bostadsort från ett område till ett annat kallas migration och hans verksamhet kallas migration.

   Brutto- och nettomigrering

   Brutto migration är volymen av migration. Det är det totala antalet ankomster av invandrare och invandrare och avgångar av emigranter och utvandrare. Nettomigrering är balansen mellan migration. Det är skillnaden mellan det totala antalet personer som kommer in och det totala antalet personer som lever ut eller skillnaden mellan invandrare och emigranter. Trots ovanstående typer är de viktigaste typerna av migration extern migration och intern migration.

   (vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })