Vilka är måtten för urbanisering | Kunskaper.se

Vilka är måtten för urbanisering

Åtgärder för urbanisering

Följande är de viktigaste mått på urbanisering

Tempo för urbanisering

Urbaniseringstempo är hastigheten på urbanisering som visar den förändringstakt som urbaniseringen medför. Den beräknas på basis av den årliga befolkningstillväxten. Demograferna försökte ta reda på hur stadsförändringen hade inträffat och om den var linjär, geometrisk eller hyperbolisk (kurva).

Procentandel av befolkningen i Tätortsområden

Detta är det enklaste och vanligaste måttet som visas matematiskt som

PU = U/P X 100

Var

PU = procentandel av stadsbefolkningen.

U = stadsbefolkning.

P = Total befolkning.

Exempel

Andelen stadsbefolkning i Pakistan, enligt 1998 års folkräkning beräknat enligt nedan.

 • Total stadsbefolkning = 42459000.
 • Total befolkning = 130580000
 • Därför kommer procentandelen av stadsbefolkningen i Pakistan att vara;

  Pu = U/

  P

  X 100

  Pu =

  Pu = 32,5 %

  Förhållandet mellan stadsbefolkning på landsbygden

  Förhållandet mellan stadsbefolkning på landsbygden antaget i Indien. Det beräknas som under.

  UR = U /R

  Var

  UR = stads landsbygdsförhållande.

  U = stadsbefolkning.

  R = landsbygdsbefolkningen.

  Det indikerar urbaniseringens tempo (hastighet). Så det är användbart för historiska jämförelser.

  Storlek på ort ELLER hemvist för medianinvånaren

  Detta mått följer principerna för medianålder. Den beräknas med följande formel.

  M1 = Q1 + (Q1 +1 – Q) 50-PP1 PP 1 + 1 – PP1

  Var

  M1 = Medianinvånare

  PP1 = Kumulativ procent av befolkningen för ortens storlek bara 1, under 50 cent.

  PP1 + 1 = Kumulativ procentandel av nästa ortsstorlek.

  Q1 = Övre gräns för ortens storlek i.

  Q1+1 = övre gräns för nästa ortsstorlek, i+1.

  (vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })