Weber Sociology Contribution – Definition of Sociology | Kunskaper.se

Weber Sociology Contribution – Definition of Sociology

Webers bidrag till sociologi

Max Weber har definierade sociologi på sitt eget sätt. Webers definition finns i hans bok, ”The theory of social and economic organisation”. Han definierade sociologi som, ”sociologi är den vetenskap som försöker förklara social handling för att komma fram till en orsaksförklaring av dess resultat”. Med enkla ord är sociologi den vetenskapen om social handling som är relaterad till orsaksförklaringen av mänskligt beteende”. Denna definition av Weber ger tre viktiga fakta.

 • Sociologins främsta syfte är att förstå karaktären och orsakerna till social handling.

  1. Den försöker rita det kausala mönstret för social handling.
   Den försöker veta om resultaten av sociala åtgärder.

  Så, Weber säger att sociologi handlar om naturen, orsakssambandet och resultaten av social handling. Max Weber studerade samhällsvetenskap på samma sätt som naturvetenskap. För detta ändamål formulerade han en metodik som är tillämplig på både samhällsvetenskap och naturvetenskap. I båda fallen behandlar vi såväl materiella som sociala objekt. För båda objekten handlar det om följande relationer.

 • Förklaring och förståelse av mänskligt beteende.

   Människors känslor.