Webers bidrag till sociologi: Max Weber idealtyp | Kunskaper.se

Webers bidrag till sociologi: Max Weber Idealtyp

Max Weber idealtyp

Enl för Weber kunde sociala lagar generaliseras på samma sätt som de fysiska lagarna. Han försökte utveckla en vetenskaplig metod för utveckling av sociologiska studier. Kausalitetslagen gäller sociala händelser vad gäller fysisk ordning av saker och ting och när vi väl upptäcker bestämda orsaker till sociala händelser är det lätt att utveckla bestämda sociala lagar. För detta ändamål har Max Weber utvecklat konceptet ”idealtyper är varken experimentella matematiska modeller eller teorier för Max Weber, idealtypen innehåller både konceptuella och observationsmaterial. I Max Webers klassificering av handling var idealtypen rent rationell handling. Weber ville utveckla vetenskapen om sociologi. För detta ändamål formulerade han begreppet idealtyp. Enligt honom skulle vetenskapen om sociologi kunna utvecklas utifrån detta koncept av ”idealtyp”.

Så, sociologi handlar om social handling och socialt beteende. Varje social handling har ett ideal. Den idealiska typen av social handling finns i vårt sinne. Till exempel säger vi att en viss man är materialist. Termen materialist är ett ideal. Således har varje människa i sitt sinne vissa idéer om perfekt social handling eller beteende och denna idealtyp är subjektiv, eftersom den finns i människans sinne. Alltså kallas en persons idé om en handling idealtyp.

Egenskaper hos Max Webers idealtyper

Följande är de tre egenskaperna hos idealtyper

Idealtyper är subjektiva

Idealtyperna är subjektiva till sin karaktär, sociala lagar är också subjektiva men de fysiska händelserna är objektiva. Sociala lagar gäller mänskliga handlingar och beteenden och mänskligt beteende kännetecknas av subjektivt motiv, avsikt och mål. Weber ville göra sociologin helt objektiv men det är omöjligt. Men med hjälp av begrepp som idealtyper kan det vara möjligt att uppnå objektiviteten.

Idealtyper är känslomässiga

Idealtyper är abstrakta och inte konkreta till sin natur. Eftersom fysikens lagar är abstrakta och inte kan uppfattas. På liknande sätt är begreppen som ”ekonomisk man” eller ”religiös man” också abstrakta.

Idealtyper kan ändras

Max Webers idealtyper är rent mänskliga konstruktioner. Därför utsätts de för hänsyn till tid och plats. Det är påverkade av modernt tänkande. Så idealtyperna utsätts för modifiering som svar på förändringar i sociala verkligheter.

(vitag .Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })