10 fakta om solenergi som alla borde veta – Kunskaper.se

10 fakta om solenergi som alla borde veta

Solenergi är den energi som produceras av solen i miljoner och miljarder år. Solenergi räknas till de viktigaste energikällorna för livsformer. Till skillnad från de många icke-förnybara energikällorna som fossila bränslen är solenergi en förnybar. Teknikerna som används för att skaffa solenergi använder solens energi för att tända och värma hem, producera varmvatten och el.