3 faktorer att tänka på när du väljer ett forskarutbildningsprogram

Vilka forskarutbildningar kommer du att söka till? Att välja en forskarskola innebär många överväganden. Det är inte bara en fråga om att bestämma ditt studieområde – forskarutbildningen inom en viss disciplin kan variera kraftigt. Forskarutbildningarna skiljer sig åt i akademiker men också i träningsfilosofier och betoningar. När du bestämmer dig för var du ska ansöka, överväg dina egna mål och riktningar samt dina resurser. Tänk på följande:

Grundläggande demografi
När du väl känner till ditt studieområde och önskade examen är de mest grundläggande övervägandena vid val av forskarutbildningsprogram som du ska söka till plats och kostnad. Många lärare kommer att säga till dig att inte vara kräsen när det gäller geografisk plats (och om du vill ha bästa möjliga chans att bli antagen bör du ansöka långt och brett) men kom ihåg att du kommer att tillbringa flera år i forskarskolan. Var medveten om dina egna preferenser när du överväger forskarutbildning.

Programmål

Inte alla forskarutbildningar inom ett visst område, som klinisk psykologi, till exempel, är desamma. Program har ofta olika inriktningar och mål. Studiematerial för att lära dig om fakultetens och programmets prioriteringar. Är eleverna utbildade för att producera teori eller forskning? Är de utbildade för karriärer inom den akademiska världen eller i den verkliga världen? Uppmuntras studenter att tillämpa rön utanför akademiska sammanhang? Denna information är svår att få tag på och måste härledas genom att studera fakultetens intressen och aktiviteter samt undersöka läroplanen och kraven. Tycker du att klasserna och läroplanen är intressanta?

Fakultet
Vilka är fakulteten? Vilka är deras expertområden? Är de särskiljande? Är de alla på väg att gå i pension? Publicerar de med studenter? Kan du se dig själv arbeta med någon av dem, helst mer än en?

Det finns många saker att tänka på när att välja forskarutbildningar att söka till. Det kan tyckas tidskrävande och överväldigande, men att lägga ner tid på att noggrant välja ut forskarutbildningen kommer att göra det lättare senare när du blir antagen och måste bestämma var du ska delta – det beslutet är mycket mer utmanande.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg