6 tips för effektivare läsning i gymnasieskolan

Har du en lång läslista? Välkommen till forskarskolan! Räkna med att läsa flera artiklar och, beroende på ditt område, till och med en bok varje vecka. Även om ingenting kommer att få den långa läslistan att försvinna, kan du lära dig att läsa mer effektivt och få ut mer av din läsning för kortare tid. Här är 6 tips som många studenter (och lärare) ofta förbiser.

Lärda läsning kräver ett annat förhållningssätt än fritidsläsning

Det största misstaget som elever gör är att närma sig sina skoluppgifter som om de vore fritidsläsning. Istället kräver akademisk läsning mer arbete. Läs redo att göra anteckningar, läsa om stycken eller slå upp relaterat material. Det är inte bara en fråga om att luta sig tillbaka och läsa.

Läst i flera pass

Låter kontraintuitivt, men effektiv läsning av akademiska artiklar och texter kräver flera genomgångar. Börja inte i början och avsluta i slutet. Skanna istället dokumentet flera gånger. Ta en bitvis strategi där du skummar för helheten och fyller i detaljerna med varje pass.

Börja smått, med abstraktet

Börja läsa en artikel genom att granska sammanfattningen och sedan de första par styckena. Skanna rubrikerna och läs de sista par styckena. Du kanske upptäcker att det inte finns något behov av att läsa vidare eftersom artikeln kanske inte passar dina behov.

Läs mer på djupet

Om du anser att materialet är nödvändigt för ditt projekt, läs det igen. Om en artikel, läs inledningen (särskilt slutet där syftet och hypoteserna beskrivs) och slutsatserna för att avgöra vad författarna tror att de har studerat och lärt sig. Titta sedan på metodavsnitten för att avgöra hur de hanterade sin fråga. Därefter resultatsektionen för att undersöka hur de analyserade sin data. Slutligen, granska diskussionsdelen igen för att lära dig mer om hur de tolkar sina resultat, särskilt inom ramen för disciplinen.

Kom ihåg att du inte behöver avsluta

Du har inte åtagit dig att läsa hela artikeln. Du kan när som helst sluta läsa om du bestämmer dig för att artikeln inte är viktig – eller om du tror att du har all information du behöver. Ibland är en detaljerad skumning allt du behöver.

Anta ett problemlösningstänk

Närma dig en artikel som du skulle göra ett pussel, arbeta från kanterna, utsidan, in. Leta upp hörnbitarna som upprätta den övergripande ramen för artikeln, fyll sedan i detaljerna, mittpunkterna. Kom ihåg att du ibland inte behöver dessa inre delar för att greppa materialet. Detta tillvägagångssätt kommer att spara tid och hjälpa dig att få ut det mesta av din läsning på kortast möjliga tid. Detta tillvägagångssätt gäller även för att läsa vetenskapliga böcker. Granska början och slutet, sedan rubriker och kapitel, sedan, om det behövs, själva texten.

När du väl har tagit dig bort från det enläsande tankesättet kommer du att upptäcka att vetenskaplig läsning inte är lika svårt som det ser ut. Överväg varje läsning strategiskt och bestäm hur mycket du behöver veta om den – och sluta när du har nått den punkten. Dina professorer kanske inte håller med om detta tillvägagångssätt, men det kan göra ditt arbete mycket mer hanterbart så länge du granskar några artiklar i detalj.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg