De 8 egenskaperna som gör ett djur till ett djur

01

av 08

Multicellularitet

Science Photo Library – ANDRZEJ WOJCICKI / Getty Images

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-1″ data-tracking-container=”true”/>

Science Photo Library – ANDRZEJ WOJCICKI / Getty Images

Om du försöker skilja ett sant djur från, säg, ett paramecium eller en amöba, är det inte särskilt svårt: djur, per definition, är flercelliga varelser, även om antalet celler varierar mycket mellan arter. (Till exempel spolmasken C. elegans

, som används flitigt i biologiska experiment, består av exakt 1 031 celler, varken mer eller mindre, medan en människa består av bokstavligen biljoner celler.) Det är dock viktigt att komma ihåg att djur inte är de enda flercelliga organismerna; den äran delas också av växter, svampar och till och med vissa arter av alger.

02

av 08