De tre huvudtyperna av fossiler

Fossiler har använts genom historien för att dokumentera och datera de olika djurarter som har funnits på jorden. Från dinosaurier till neandertalare, fossiler är en del av den exakta dateringen av livets tidslinje på planeten. Enligt ”Enchanted Learning” använder arkeologer tre huvudtyper av fossil: den sanna formen fossil, spårfossil och mögelfossil; en fjärde typ är det gjutna fossilet. Fossilisering kan ta miljontals år att inträffa.

Spårfossiler

Enligt ” Enchanted Learning,” kan dessa fossiler registrera djurs beteenden och rörelser. Fotspår, bon och fekalt material är alla exempel som avslöjar information om djurets livsstil.

Mögelfossiler

Enligt ”Exploring Earth” är mögelfossiler ihåliga avtryck som lämnats av en växt eller ett djur. Den omgivande leran och sedimentet hårdnar runt den döda organismen och endast ett avtryck av den finns kvar efter nedbrytning.

Gjutna fossiler

Ett gjutet fossil är en biprodukt av ett mögelfossil. Enligt ”Exploring Earth”, när sediment fylls i ett ihåligt mögelfossil, bildas ett gjutet fossil. Casten är en naturligt förekommande kopia av den faktiska organismen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är Placer-malmavlagringar?

  • Hur man gör en skalenlig modell av Mount St. Helens vulkan

  • Lista fyra orsaker till vittring

  • Naturkatastrofer orsakade av plattektonik

  • Fakta om guldbrytning

  • Vad är blästring av glaspärlor?