Djur kan inte leva utan dessa 12 organsystem

01

av 12

Andningsorganen

SCIEPRO/Getty Images

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-1″ data-tracking-container=”true”/>

SCIEPRO/Getty Images

Alla celler behöver syre, den avgörande ingrediensen för att utvinna energi från organiska föreningar. Djur får syre från sin miljö med sina andningsorgan. Lungorna hos landlevande ryggradsdjur samlar syre från luften, gälarna hos havslevande ryggradsdjur filtrerar syre från vattnet, och exoskeletten hos ryggradslösa djur underlättar den fria diffusionen av syre (från vatten eller luft) in i deras kroppar. Djurens andningsorgan utsöndrar också koldioxid, en avfallsprodukt från metaboliska processer som skulle vara dödlig om de lämnades att ackumuleras i kroppen.

02

av 12