Förklaring och exempel på experimentella konstanter

En konstant är en storhet som inte förändras. Även om du kan mäta en konstant, kan du antingen inte ändra den under ett experiment eller så väljer du att inte ändra den. Jämför detta med en experimentell variabel, som är den del av ett experiment som påverkas av experimentet. Det finns två huvudtyper av konstanter du kan stöta på i experiment: sanna konstanter och kontrollkonstanter. Här är en förklaring av dessa konstanter, med exempel.

Fysisk Konstanter

Fysiska konstanter är storheter som du inte kan ändra. De kan beräknas eller definieras.

Exempel: Avogadros tal, pi, ljusets hastighet, Plancks konstant

Kontrollkonstanter

Kontrollkonstanter eller kontrollvariabler är kvantiteter som en forskare håller fast under ett experiment. Även om värdet eller tillståndet för en kontrollkonstant kanske inte ändras, är det viktigt att registrera konstanten så att experimentet kan reproduceras.

Exempel : temperatur, dag/natt, testets varaktighet, pH

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg