Formateringstips för att skapa en innehållsförteckning

Nick Koudis / Getty Images

För att rada upp punkter i en innehållsförteckning (TOC) i Word kan du formatera dokumentet så att Word skapar innehållsförteckningen åt dig automatiskt, med ditt val av punktstilar, eller så kan du skapa innehållsförteckningen manuellt. När du skapar innehållsförteckningen själv, kommer du att infoga prickarna för hand med hjälp av flikfunktionen i Microsoft Word.

Med den andra metoden formaterar Word dokumentet automatiskt för att skapa innehållsförteckningen. Processen för att generera din innehållsförteckning automatiskt kan vara enkel om du ställer in titlarna och rubrikerna i ditt dokument på rätt sätt. Detta är idealiskt för långa papper med flera kapitel eller komponenter. Detta innebär att dela upp dina kapitel i segment och sedan infoga en innehållsförteckning längst fram på ditt papper.​

” data-sc-load-immediate=”3″ data-sc-max-track-height=”600″ data-sc-min-track-height=”250″ data-sc-sticky-offset=”85″ id =”list-sc__content_1-0″>

Formatera ditt dokument för en innehållsförteckning

  JHU Sheridan Libraries / Gado / Getty Images

För att skriva din egen innehållsförteckning måste du skriva färdigt det slutliga utkastet och noggrant korrekturläsa ditt papper. Du vill inte göra eventuella ändringar när du väl har skapat en innehållsförteckning, eftersom eventuella redigeringar i brödtexten efteråt kan göra din innehållsförteckning felaktig.

 • Gå till början av ditt papper och infoga en tom sida för innehållsförteckningen, som ska komma efter titelsidan.
 • Notera : när du infogar en ny sida för innehållsförteckningen kommer den att lägga till en sida till den övergripande dokumentera och kasta bort eventuell befintlig paginering. Ta hänsyn till detta när du numrerar sidor i innehållsförteckningen. Om du har använt separat numrering för ditt försättsblad och innehållsförteckning (som romerska siffror) och använt sida ett som början på texten, bör du fortfarande klara dig med den extra sidan och behöver inte justera.

  Skriv in namnet på ditt första kapitel. Mellanslag sedan en gång och skriv sidnumret för det kapitlet. Skriv inga prickar!

 • Upprepa detta för varje kapitel. Skriv bara namnet, lägg till ett blanksteg och skriv sedan numret.

 • Inställningar för åtkomstflikjustering

   För att skapa dina flikar i innehållsförteckningen, börja med att lägga till din text för var och en av avsnitten och formatera den sedan.
  • Börja med att välja den första textraden.
  • Högerklicka på det markerade området och en menylista dyker upp.
   • Välj ”Stycke” från listan.

   • En ruta kommer att visas. Välj knappen ”Flikar” längst ner. Se en bild på nästa sida.

   Om du inte kan komma åt avsnittet Stycke och flikar genom att högerklicka, kan du också komma åt knappen Tabbjustering genom att klicka på den L-formade ikonen till vänster om den övre linjalen. Vid det här laget bör du titta på en ruta med titeln ”Flikar”.

   Justera inställningarna för flikjustering

   Skärmdump med tillstånd av Microsoft.

   Flikrutan är där du justerar dina inställningar för att indikera var prickarna börjar och slutar på varje linje. Du kanske vill justera avståndsinställningarna för att bäst passa avståndet för ditt individuella dokument.

   • I rutan för ”Tab stop position” skriv ”5” enligt den blå pil.
   • I området ”Justering”, välj höger som indikeras av den gula pilen.
   • I området ”Leader” väljer du valet för prickar eller linjer, vilket du föredrar. Den rosa pilen på bilden visar urvalet för prickar.
   • Välj OK.
   • Placera markören mellan ett kapitelnamn och sidnumret i din innehållsförteckning.
   • Tryck på ” Tab”-knappen, och prickarna genereras automatiskt åt dig.
   • Upprepa dessa steg för varje kapitel i din innehållsförteckning.
   • Om du upptäcker att dina prickar inte visas, kontrollera för att vara säker att du har valt Leader-typ och ställt in tabbstoppspositionen korrekt. Att justera dessa inställningar kan hjälpa.

    Kontrollera om noggrannheten är

    När du är klar, ta dig tid att kontrollera varje rad för att verifiera att dina sidnummer är korrekta. Kom ihåg att när du väl har skapat din innehållsförteckning kan alla ändringar du gör i dokumentet eventuellt ändra dina sidnummer, och eftersom du har skapat listan manuellt måste du manuellt kontrollera att dokumentet är korrekt.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg