Frågesport: Testa din kunskap om hotade arter

Hur mycket vet du om hotade arter? Testa dina kunskaper med detta frågesport. Svaren finns längst ner på sidan.

1. En hotad art är ________________ som kommer att dö ut om dess populationer fortsätter att minska.

a. alla djurarter

b. alla växtarter

c. någon art av djur, växt eller annan levande organism

d. inget av ovanstående

2. Hur stor procentandel av de arter som anges som hotade eller hotade av utrotning har räddats genom bevarandeinitiativ som är ett resultat av lagen om utrotningshotade arter?

a. 100 %

b. 99 %

c. 65,2 %

d. 25 %

3. I n på vilka sätt hjälper djurparker utrotningshotade djur?

a. De utbildar människor om hotade djur.

b. Djurparksforskare studerar hotade djur.

c. De upprättar avelsprogram i fångenskap för hotade arter.

d. Alla ovanstående

4. Vilket djur har tagits bort från listan över utrotningshotade arter i USA under 2013 på grund av framgången med återhämtningsinsatser enligt Endangered Species Act från 1973?

a. grå varg

f. skallig örn

c. svartfotad iller

d. tvättbjörn

5. På vilka sätt försöker människor rädda noshörningar?

a. fäktning av noshörningar i skyddade områden

b. skära av deras horn

c. tillhandahålla beväpnade vakter för att avvärja tjuvjägare

d. alla ovanstående

6. I vilken delstat i USA finns hälften av världens havsörnar?

a. Alaska

b. Texas

c. Kalifornien

d. Wisconsin

7. Varför tjuvjas noshörningar?

a. för deras ögon

b. för sina naglar

c. för sina horn

d. för deras hår

8. Vad följde kiktranor från Wisconsin till Florida i en simulerad migration?

a. en bläckfisk

b. en båt

c. ett plan

d. en buss

9. Bara en växt kan ge mat och/eller skydd åt fler än hur många djurarter?

a. 30 arter

b. 1 art

c. 10 arter

d. ingen

10. Vilket en gång utrotningshotade djur är USA:s nationella symbol?

a. Grizzly björn

b. Florida panter

c. vithövdad havsörn

d. varg

11. Vilka är de största hoten mot hotade arter?

a. förstörelse av livsmiljöer

b. olaglig jakt

c. introducera nya arter som kan orsaka problem

d. alla ovanstående

12. Hur många arter har försvunnit under de senaste 500 åren?

a. 3 200

b. 1 250

c. 816

d. 362

13. Sumatranoshörningens totala befolkning uppskattas till:

a. under 80

b. 250-400

c. 600—1 000

d. 2 500—3 000

14. I oktober 2000, hur många växter och djur i USA listades som hotade eller hotade enligt Endangered Species Act?

a. 1 623

b. 852

c. 1 792

d. 1 025

15. Alla följande arter har dött ut förutom:

a. Kalifornien kondor

b. mörk sjösparv

c. dodo

d. passagerarduva

16. Hur kan du hjälpa till att skydda hotade djur från utrotning?

a. minska, återvinna och återanvända

b. skydda naturliga livsmiljöer

c. landskap med inhemska växter

d. alla ovanstående

17. Vilken medlem av kattfamiljen är utrotningshotad?

a. bobcat

b . den sibiriska tigern

c. den inhemska tabbyn

d. den nordamerikanska puman

18. The Endangered Species Act skapades för att ___________?

a. få människor att gilla djur

b. göra djur lättare att jaga

c. skydda växter och djur som riskerar att dö ut

d. inget av ovanstående

19. Av de 44 838 arter som har studerats av forskare, ungefär hur stor andel är hotad av utrotning?

a. 38 %

b. 89 %

c. 2 %

d. 15 %

20. Nästan ________ procent av däggdjursarterna är globalt hotade av utrotning?

a. 25

b. 3

c. 65

d. inget av ovanstående

Svar

:

c. Alla arter av djur, växter eller andra levande organismer

b. 99 %

d. Alla ovanstående

a. gråvarg

d. alla ovanstående

a. Alaska

c. för sina horn

c. ett plan

a. 30 arter

c. vithövdad havsörn

d. alla ovanstående

c. 816

a. under 80

c. 1 792

a. Kalifornien kondor

d. alla ovanstående

b. den sibiriska tigern

    c. skydda växter och djur som riskerar att dö ut

    a. 38 %

    a. 25 %

    Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg