Funktionerna hos den vänstra tinningloben

Hjärnans tinninglober kanske inte verkar så mycket vid första anblicken: De tumformade områdena på sidorna av din hjärna är inte lika stor som frontal- eller parietalloberna, och de refereras inte eller diskuteras lika ofta som lillhjärnan placerad precis nedanför. Men dessa ofta förbisedda lober är en av de viktigaste delarna av din hjärna. Utan dem skulle du inte kunna minnas att du läste det här stycket om 15 minuter – och utan den vänstra sidan av din tinninglob skulle du inte kunna läsa den i första hand. Detta beror på att tinningloben, förutom en rad andra kritiska mentala funktioner, styr språk och minne. Särskilt den vänstra sidan är hem för ett antal unika områden värda att uppmärksamma.

Huvudloberna i den mänskliga hjärnan ansvarar för en mängd olika funktioner: Loberna styr minnet , ljudbehandling och ansiktsigenkänning och tinninglobsskador har varit kända för att påverka en persons personlighet förutom att försämra dessa funktioner. Särskilt vänster temporallobsfunktion är avgörande för förståelsen och användningen av språk, eftersom den loben är hem för Broca och Wernickes områden.

Grundläggande tinninglobsfunktion

Tinningloberna är placerade vid sidorna av hjärnan , och kan betraktas som den ”mitten” regionen av varje hjärnhalva. Som helhet är tinningloben den del av din hjärna som ansvarar för minneslagring, processen att höra ljud, visuell igenkänning av ansikten och föremål och användningen av språk. Även om detta verkar vara ett otroligt antal funktioner för en liten del av hjärnan att styra, är tinningloberna faktiskt mer komplexa än de ser ut; de innehåller ett antal specialiserade understrukturer, inklusive amygdala och auditiv cortex, som utför en mängd olika funktioner på hög nivå. Samtidigt är tinningloberna inte de enda delarna av hjärnan som används i många av dessa mentala processer – frontal- och parietalloberna förstår till exempel bearbetade ljud, och hippocampus skapar de minnen som tinningloben sedan lagrar och återkallar.

Vänster och höger lobb

Även om hjärnan verkar vara symmetrisk, fungerar inte de olika loberna i hjärnan – tinningloberna inkluderade – på samma sätt på varje sida. Istället utför de vänstra och högra loberna olika funktioner och kommunicerar med den andra sidan genom corpus callosum som förbinder de två hjärnhalvorna. Hos de flesta är den vänstra sidan av hjärnan den dominerande, och hos de flesta styr den vänstra tinningloben minnen relaterade till fakta och information, tillsammans med förmågan att känna igen ansikten och föremål. Den styr också din förmåga att skapa och förstå språk genom att använda två specifika regioner i den vänstra tinningloben.

Broca och Wernickes områden

Beläget längst fram respektive i mitten av den vänstra tinningloben är Brocas område och Wenickes område de regioner i den mänskliga hjärnan som hanterar bildning och bearbetning av språk. Oavsett vilket språk du använder låter dessa två regioner dig bilda meningar, förstå innebörden av vad andra säger och ta upp verbala mönster. Dessa regioner är anledningen till att en vänster tinninglobsblödning kan lämna en person oförmögen att förstå vad någon säger, eller få dem att babbla osammanhängande.

Hjärnskada, afasi och agnosier

Skador på tinningloben och i synnerhet den vänstra (eller högra, om höger sida av hjärnan är dominant) tinningloben, kan vara försvagande. Oftast ser man detta resultera i en oförmåga att återkalla minnen eller information, men när vissa delar av den dominerande tinningloben är skadade, såsom Broca eller Wernickes områden, kan en viss typ av hjärnskada som kallas afasi eller agnosi utvecklas. . Dessa former av hjärnskador resulterar i en oförmåga att bearbeta en viss typ av information. Till exempel kan någon med Brocas afasi ensam förstå språk men kommer att ha problem med att tala – deras meningar kommer att verka förvrängda, men kommer fortfarande att ha betydelse. Medan en agnosi kan resultera i att någon inte kan känna igen någons ansikte, eller kan leda till att de misstolkar vad ett givet objekt är. Dessa former av hjärnskador kan anpassas till och leva med men är en av många anledningar till att det är viktigt att skydda ditt huvud från skada.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vilka är huvudfunktionerna hos Cilia & Flagella?

  • Näringsmässiga typer av bakterier

  • Hur man mäter hämningszonen

  • Fakta om prokaryota

  • Vilka organismer utför fotosyntes?

  • Hur förbereds en renkultur direkt?