Geotermisk energi: Historia, typer av geotermiska system och dess användningar – Kunskaper.se

Geotermisk energi: Historia, typer av geotermiska system och dess användningar

När det finns en studie om förnybar energi är geotermisk energi en av de energier som inte går att hoppa över. Här ska vi lära oss så djupt om vad geotermisk energi är, dess historia, typer av geotermiska system och dess användningsområden.