Hur man beräknar effektiviteten av glykolys

Glykolys är en term som beskriver en serie reaktioner som äger rum inom olika organismer där glukos bryts ner och bildar två pyruvatmolekyler, två NADH-molekyler och två adenosintrifosfat, eller ATP. ATP är den huvudsakliga molekylen som används för energi av de flesta levande organismer. En enda ATP-molekyl innehåller 7,3 kilokalorier energi medan en enda glukosmolekyl har potential att producera energi motsvarande 720 kilokalorier. Den teoretiska effektiviteten av glykolys som ett medel för energiproduktion inom cellen kan enkelt beräknas med dessa värden.

Bestäm mängden energi som produceras av glykolys i kilokalorier. Detta uppnås genom att multiplicera antalet mol ATP som bildas med mängden energi, i kilokalorier per mol, av varje ATP-molekyl. Det produceras 2 mol ATP i glykolys där varje mol innehåller 7,3 kilokalorier per mol, vilket resulterar i totalt 14,6 kilokalorier producerad energi: 7,3 kcal/mol ATP 2 mol ATP = 14,6 kcal.

Sätt upp ett förhållande mellan mängden energi som produceras i glykolys och den totala mängden energi i en enskild glukosmolekyl: 14,6 kcal / 720 kcal.

Dela det tidigare bestämda förhållandet och omvandla resultatet till en procentsats för att identifiera effektiviteten av glykolys. Det produceras 14,6 kcal energi i glykolys från en enda glukosmolekyl som innehåller 720 kcal, vilket identifierar effektiviteten av glykolys som 2%: 14,6 kcal / 720 kcal = 0,02 eller 2%.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vilka är huvudfunktionerna hos Cilia & Flagella?

  • Näringsmässiga typer av bakterier

  • Hur man mäter hämningszonen

  • Fakta om prokaryota

  • Vilka organismer utför fotosyntes?

  • Hur förbereds en renkultur direkt?