Hur man sportestar en autoklav

Det är avgörande att sportesta en autoklav för att säkerställa att autoklaven steriliserar utrustningen ordentligt. Sporetester, även kända som biologiska indikatortester, testar om mycket resistenta stammar av bakteriesporer överlever steriliseringsprocessen.

Autoklaver kan misslyckas på grund av mekaniska fel eller operatörsfel, vilket gör att mikroorganismer överlever. Alla autoklavoperatörer bör vara bekanta med hur man använder spor- och kemiska indikatortester.

Syftet med sterilisering

Sterilisering är den process där mikroorganismer dödas för att förhindra deras tillväxt och spridning . Genom att döda alla mikroorganismer kan man vara säker på att utrustningen eller föremålet är rent och säkert att använda i nästa projekt. Sterilisering anses vara en av de vanliga försiktighetsåtgärderna som används för att förhindra överföring av bakterier, virus och andra mikrober.

Olika branscher använder sterilisering för att uppnå olika mål. Hälsoindustrin steriliserar utrustning för att förhindra spridning av sjukdomar mellan patienter. Livsmedelsindustrin steriliserar för att förhindra tillväxten av skadliga bakterier som orsakar sjukdom. Forskningslaboratorier använder sterilisering för att undvika korskontaminering mellan prover.

Sterilisering vs. desinfektion

Syftet med både sterilisering och desinfektion är att rengöra föremål genom att döda mikroorganismer. Desinfektion dödar de flesta mikroorganismer förutom mycket resistenta saker som bakteriesporer.

För att en process eller ett ämne ska klassas som sterilisering måste alla mikroorganismer dödas.

Mycket resistenta bakteriesporer

Bakteriesporer bildas när miljöförhållandena inte är lämpliga, till skillnad från svampsporer som är en del av reproduktionsprocessen. De håller bakteriecellers genetiska material (DNA) säkert tills förhållandena är bättre och det finns tillräckligt med vatten och näringsämnen för att bakterierna ska överleva.

Tre lager, sporväggen, cortex och keratinets yttre beläggning, skyddar DNA:t som finns i ett cytoplasmatiskt membran i mitten av sporen. Vissa bakteriesporer har enzymer som värmeresistent katalas som ger bakteriesporen extra skydd för att hålla dem vid liv i flera år.

Typer av sterilisering

De vanligaste sätten att sterilisera föremål är användning av värme eller användning av kemikalier som glutaraldehyd. Beroende på föremålet som steriliseras är det ofta att föredra att använda värmesterilisatorer eftersom kemiska sterilisatorer ofta är mycket giftiga och frätande.

Värmesterilisatorer använder antingen torr värme eller ånga med maximala temperaturer över 250 grader Fahrenheit (121 grader Celsius) att döda mikroorganismer. Autoklaver använder ångvärmemetoden och är den mest använda steriliseringsmetoden i världen.

Autoklavsterilisering

Autoklaver fungerar genom att ta bort all luft från den centrala kammaren och ersätta den med het ånga med antingen en vakuumpump eller förträngningsmetod. Föremål inuti autoklaven värms sedan upp till cirka 270 grader Fahrenheit (132 grader Celsius) i cirka 20 minuter.

Denna process genererar höga tryck inuti autoklaven. Den cylindriska formen, den externa låsmekanismen och säkerhetsventilen hjälper maskinen att hantera trycket.

Sporetest autoklavprocess

Sporetester rekommenderas att göra varje vecka för att säkerställa att autoklaven fungerar korrekt. Sporetester innehåller icke-patogena bakteriesporer av arter som

Geobacillus stearothermophilus antingen i en flaska eller impregnerad i filterpapper. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för sportest.

Testprocessen är så enkel som att placera testet i autoklaven bland andra instrument och köra en cykel som vanligt. Det rekommenderas att flytta platsen för de kemiska och biologiska autoklavtestsatserna runt kammaren för att identifiera om det finns några områden som inte behandlas korrekt.

Testremsan eller flaskan kan sedan skickas iväg för analys eller placeras i en inkubator på plats för att odla eventuella bakterier som överlevt. Om bakterier växte, slutfördes inte steriliseringen.

Tolka resultat

Det är viktigt att notera att ett negativt resultat inte nödvändigtvis bevisar att sterilisering fungerade korrekt, men ett positivt resultat bevisar något gick fel.

Ett positivt resultat kan bero på en rad problem såsom mekaniska fel, överbelastning av kammaren med utrustning, felaktiga inställningar eller avbrott under cykeln. I händelse av ett positivt resultat bör alternativa steriliseringsprocesser införas tills problemet är löst.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg