Hur mycket avstånd motsvarar en mil på ellipsträckan?

Elliptiska maskiner är effektiva alternativ till mer kraftfulla konditionsträningar, som jogging och löpbandsträning. Men många elliptiska maskiner spårar inte ditt tillryggalagda avstånd, åtminstone inte exakt.

Lyckligtvis är det ganska lätt att uppskatta detta med hjälp av en enkel beräkning baserad på steglängden på just din ellipstränare. Steglängden kan anges på själva ellipsträckaren, men om inte kan du hitta den i manualen eller genom att göra en snabbsökning efter just din modell online.

Du kanske kan hitta din steglängd i manualen som kom med din ellipsträcka. Om inte, gör lite matte för att räkna ut en mil på ellipsträckan.

SPM vs. RPM

Elliptiska maskiner spår antalet varv dina fötter går runt den elliptiska banan genom att använda steg per minut, eller SPM, och rotationer per minut, eller RPM. En SPM är lika med att en av dina fötter rör sig ett halvt varv, medan ett RPM är lika med att dina fötter gör ett helt varv. Med andra ord är 120 SPM lika med 60 RPM. Detta är viktigt att veta om du planerar att konvertera ditt tillryggalagda avstånd från SPM/RPM till miles.

Gör matematiken

Steglängden på din elliptiska sträcker är ett mått på ett steg från den längst fram till den bakersta positionen . En vanlig steglängd sträcker sig från 14 till 22 tum. Beräkna en mil tillryggalagd på en ellipsträckare genom att ta antalet tum i en mil, vilket är 63 360 tum, och dividera det med steglängden på din ellipsträckare.

Till exempel, en elliptisk träning med en steglängd på 20 tum skulle färdas en mil i 3 168 steg totalt. Om dina elliptiska spår använder RPM, dividera bara denna siffra med två för att se hur många RPM som krävs för att resa en mil. I det här exemplet skulle det ta 1 584 rpm för att resa en mil.

Går till steg

Sleget på de flesta elliptiska maskiner är mindre än det för en normal gång- eller löpsteglängd, vilket är anledningen till att det krävs fler steg på en ellipstrainer för att nå en mil. Det tar cirka 2 000 steg att gå en mil. Du kan uppskatta antalet gång-ekvivalenta steg du tar när du tränar i måttlig takt på en elliptisk maskin genom att multiplicera antalet minuter du tränar med 203, säger Albemarle Regional Health Services.

Träning på ellipstren i 30 minuter motsvarar till exempel cirka 6 090 steg. Detta är användbart om du spårar dina steg under dagen med hjälp av en stegräknare och enheten inte spårar steg effektivt när du tränar på ellipsträckan.

Justerbara fotkuddar

När man bestämmer hur mycket avståndet är lika med en mil på elliptiska maskiner med justerbar fotplatta — maskiner med manuella eller elektroniska pedaljusteringar för att öka eller minska steglängden — glöm inte att ta hänsyn till olika steglängder när du bestämmer beräkningen. Ju längre steglängden är, desto mindre SPM eller RPM tar det att klara en mil.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg