Icke-vaskulär vs. Kärl

Orden ”icke-vaskulär” och ”vaskulär” dyker upp inom flera olika områden inom biologin. Medan de specifika definitionerna varierar beroende på det exakta området för livsvetenskaperna i fråga, hänvisar de två termerna i allmänhet till liknande idéer. Vaskulär betyder att en organism eller en struktur har vätskefyllda rör, som blodkärl hos människor, medan icke-vaskulära, även kallade avaskulära, saker inte har det.

Definitioner beror på ämnet

Som nämnts tidigare betyder vaskulär i allmänhet att en organism innehåller rörformiga strukturer som används för att transportera vätskor, näringsämnen med mera. Den icke-vaskulära definitionen är precis den motsatta eftersom icke-vaskulär betyder att dessa organismer inte har det rörformiga nätverket.

Men båda den specifika icke-vaskulära och vaskulära definitionen (åtminstone biologimässigt) kommer att bero på vilket område av biologi du diskuterar.

In Medicine

Termen vaskulär används i studier av humanmedicin, men termen avaskulär används vanligtvis i stället för icke-vaskulär inom detta område. Vaskulära vävnader i människokroppen har blodkärl som vener, artärer och kapillärer, medan avaskulära vävnader inte har det.

Till exempel är muskelvävnad vaskulär eller vaskulariserad. Vävnader med många blodkärl, som de i lungorna och levern, sägs vara ”högt vaskulariserade”. Ett fåtal strukturer i människokroppen saknar blodkärl, som ögats lins. Eftersom blodkärl skulle skymma synen i denna struktur måste den vara avaskulär.

Brosk är en annan typ av avaskulär vävnad. Brosk finns nära leder, i näsan, i öronen och andra platser runt kroppen.

In Botany

Inom botaniken kan växter grovt delas in i icke-vaskulära och vaskulära kategorier. Kärlväxter har strukturer som xylem och floem, som är rör som drar upp vatten från rötterna respektive socker ner från bladen. Detta inkluderar majoriteten av välbekanta växter, såsom träd, blommor och gräs.

Icke-kärlväxter saknar dessa strukturer. Icke-kärlväxter ses i allmänhet som mer basala eller primitiva.

Eftersom de saknar kärlvävnad kan de bara absorbera näring och vatten genom ytvävnader. Och eftersom de inte har strukturer för att transportera näringsämnen över stora områden, är de begränsade till att vara korta och små, som mossor och levermossar. Icke-vaskulära växter kan också bara absorbera vatten genom ytvävnader. Detta innebär att de flesta icke-kärlväxter endast kan överleva under vattnet eller i mycket fuktiga, fuktiga miljöer.

In zoologi

Precis som växter har vissa djur kärlsystem och andra inte. Till skillnad från växter klassificeras inte djur baserat på närvaron eller frånvaron av ett kärlsystem. Hos djur som har ett kärlsystem klassificerar biologer deras kärlsystem som öppet eller stängt.

I öppna kärlsystem pumpar hjärtat eller hjärtan blod in i håligheter, kallade bihålor, i organismens kropp. Hos djur med ett slutet kärlsystem, som människor, stannar blodet i rör som artärer och vener. Mycket enkla djur, som plattmaskar, saknar ett riktigt kärlsystem. Detta begränsar vanligtvis icke-kärldjur till enkla, små och smala kroppar eftersom det inte finns något sätt för dem att få syre och andra näringsämnen till en större kroppsform.

Ett taggigt specialfall

De flesta organismer använder kärlsystem för att transportera näringsämnen och syre och ta bort avfall. Men några få organismer i Echinoderm-fylum använder kärlstrukturer för ett annat syfte.

Echinodermer, som sjöstjärnor, använder ett vattenkärlsystem för att kontrollera sina rörelser. Vattenkärlsystemet reglerar rörfötternas rörelse genom hydrauliskt tryck, vilket gör att sjöstjärnor och andra tagghudingar kan röra sig och till och med fånga byten. Vattenkärlsystemet kan öppna sig mot omgivningen och är fyllt med havsvatten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vilka är huvudfunktionerna hos Cilia & Flagella?

  • Näringsmässiga typer av bakterier

  • Hur man mäter hämningszonen

  • Fakta om prokaryota

  • Vilka organismer utför fotosyntes?

  • Hur förbereds en renkultur direkt?