Lär dig om de tre huvudstadierna av cellandning

Vi behöver alla energi för att fungera, och den energin får vi från maten vi äter. Att utvinna de näringsämnen som är nödvändiga för att hålla oss igång och sedan omvandla dem till användbar energi är våra cellers uppgift. Denna komplexa men effektiva metaboliska process, som kallas cellandning, omvandlar energin från socker, kolhydrater, fetter och proteiner till adenosintrifosfat, eller ATP, en högenergimolekyl som driver processer som muskelsammandragning och nervimpulser. Cellulär andning förekommer i både eukaryota och prokaryota celler, där de flesta reaktioner äger rum i cytoplasman hos prokaryoter och i eukaryoternas mitokondrier.

Det finns tre huvudstadier av cellandning: glykolys, citronsyracykeln och elektrontransport/oxidativ fosforylering.

Sugar Rush

Glykolys betyder bokstavligen ”dela socker”, och det är den 10-stegsprocess genom vilken socker frigörs för energi. Glykolys uppstår när glukos och syre tillförs cellerna av blodomloppet, och det sker i cellens cytoplasma. Glykolys kan också ske utan syre, en process som kallas anaerob andning, eller jäsning. När glykolys sker utan syre, producerar celler små mängder ATP. Jäsning producerar också mjölksyra, som kan byggas upp i muskelvävnad, vilket orsakar ömhet och en brännande känsla.

Kolhydrater, proteiner och fetter

Citronsyracykeln, även känd som trikarboxylsyracykeln eller Krebscykeln, börjar efter de två molekylerna i de tre kolsocker som produceras i glykolys omvandlas till en något annorlunda förening (acetyl CoA). Det är processen som gör att vi kan använda energin som finns i kolhydrater, proteiner och fetter. Även om citronsyracykeln inte använder syre direkt, fungerar den bara när syre är närvarande. Denna cykel äger rum i matrisen av cellmitokondrier. Genom en serie mellansteg produceras flera föreningar som kan lagra ”högenergi”-elektroner tillsammans med två ATP-molekyler. Dessa föreningar, kända som nikotinamidadenindinukleotid (NAD) och flavinadenindinukleotid (FAD), reduceras i processen. De reducerade formerna (NADH och FADH2) bär ”högenergi” elektroner till nästa steg.

Ombord på Elektrontransporttåg

Elektrontransport och oxidativ fosforylering är det tredje och sista steget i aerob cellandning. Elektrontransportkedjan är en serie proteinkomplex och elektronbärarmolekyler som finns i mitokondriella membranet i eukaryota celler. Genom en serie reaktioner förs de ”högenergi”-elektroner som genereras i citronsyracykeln till syre. I processen bildas en kemisk och elektrisk gradient över det inre mitokondriella membranet när vätejoner pumpas ut ur mitokondriella matrisen och in i det inre membranutrymmet. ATP produceras i slutändan genom oxidativ fosforylering – den process genom vilken enzymer i cellen oxiderar näringsämnen. Proteinet ATP-syntas använder energin som produceras av elektrontransportkedjan för fosforylering (att lägga till en fosfatgrupp till en molekyl) av ADP till ATP. Det mesta av ATP-generering sker under elektrontransportkedjan och oxidativ fosforyleringsstadiet av cellandning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Varför har CBD Olja Blivit så Populärt?

  • Hur vet du om Glasögon Online Passar på dig?

  • Blodplättar: celler som koagulerar blod

  • Vad är genetisk drift?

  • Topp 6 anledningar till att E. coli används för genkloning

  • Tillväxtens cellcykel