Peppered Moths: A Natural Selection Fallstudie

I början av 1950-talet beslutade HBD Kettlewell, en engelsk läkare med intresse för fjärils- och malinsamling, att studera de oförklarade färgvariationerna hos den pepprade malen.

Kettlewell ville förstå en trend som hade noterats av vetenskapsmän och naturforskare sedan tidigt 1800-tal. Denna trend, som observerades i de industrialiserade områdena i Storbritannien, avslöjade en pepprad malpopulation – en gång i första hand består av ljusa, gråfärgade individer – som nu främst bestod av mörkgrå individer. HBD Kettlewell var fascinerad: varför hade denna färgvariation ägt rum i malpopulationen? Varför var mörkgrå nattfjäril vanligare bara i industriområden medan ljusgrå nattfjärilar var fortfarande dominerande på landsbygden? Vad betyder dessa observationer?

Varför uppstod denna färgvariation?

För att besvara denna första fråga, började Kettlewell designa flera experiment. Han antog att något i Storbritanniens industriregioner hade gjort det möjligt för de mörkgrå malarna att bli mer framgångsrika än de ljusgrå individerna. Genom sina undersökningar slog Kettlewell fast att mörkgrå nattfjärilar hade bättre kondition (vilket innebär att de producerade i genomsnitt fler överlevande avkommor) i industriområdena än ljusgrå nattfjärilar (som i genomsnitt producerade färre överlevande avkommor). HBD Kettlewells experiment avslöjade att genom att bättre smälta in i deras livsmiljö kunde de mörkgrå nattfjärilarna bättre undvika predation av fåglar. De ljusgrå malarna var däremot lättare för fåglar att se och fånga.

Mörkgrå malar anpassade till industriella livsmiljöer

När HBD Kettlewell hade avslutat sina experiment kvarstod frågan: vad var det som hade förändrat malens livsmiljö i industriområden som möjliggjorde de mörkare färgerna individer att smälta in i sin omgivning bättre? För att svara på denna fråga kan vi titta tillbaka i Storbritanniens historia. I början av 1700-talet blev staden London – med sina välutvecklade äganderätter, patentlagar och stabila regeringar – födelseplatsen för den industriella revolutionen.

Framsteg inom järnproduktion, ångmotortillverkning och textilproduktion katalyserade många sociala och ekonomiska förändringar som nådde långt utanför Londons stadsgränser. Dessa förändringar förändrade karaktären på vad som till övervägande del hade varit en jordbruksarbetskraft. Storbritanniens rikliga koltillgångar gav de energiresurser som behövdes för att driva den snabbväxande metallbearbetnings-, glas-, keramik- och bryggeriindustrin. Eftersom kol inte är en ren energikälla släppte dess förbränning ut enorma mängder sot i Londons luft. Sotet lade sig som en svart film på byggnader, hem och till och med träd.

Mitt i Londons nyligen industrialiserade miljö befann sig den pepprade malen i en svår kamp för att överleva. Sot täckte och svärtade trädstammarna i hela staden, dödade lavar som växte på barken och förvandlade trädstammar från ett ljust gråfläckigt mönster till en matt, svart film. De ljusgrå, pepparmönstrade nattfjärilarna som en gång smälte in i den lavtäckta barken, stod nu ut som lätta mål för fåglar och andra hungriga rovdjur.

Ett fall av naturligt urval

Teorin om naturligt urval föreslår en mekanism för evolution och ger oss ett sätt att förklara de variationer vi ser i levande organismer och förändringarna som är uppenbara i fossilregistret. Naturliga urvalsprocesser kan påverka en population antingen för att minska den genetiska mångfalden eller öka den. De typer av naturligt urval (även känd som selektionsstrategier) som minskar genetisk mångfald inkluderar: stabiliserande urval och riktningsval.

De selektionsstrategier som ökar den genetiska mångfalden inkluderar diversifierande selektion, frekvensberoende selektion och balanserande selektion. Fallstudien med pepparmal som beskrivs ovan är ett exempel på val av riktning: frekvensen av färgvarianter förändras dramatiskt i en eller annan riktning (ljusare eller mörkare) som svar på de dominerande habitatförhållandena.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg