Så här använder du DRY MIX för att plotta experimentella data

Du kontrollerar och mäter variabler i ett experiment och registrerar och analyserar sedan data. Det finns ett standardsätt att plotta data, med den oberoende variabeln på x-axeln och den beroende variabeln på y-axeln. Hur kommer du ihåg vad oberoende och beroende variabler är och var du ska placera dem på grafen? Det finns en praktisk förkortning: DRY MIX

Betydelse bakom akronymen

D
= beroende variabel

R
= svarande variabel

Y = grafinformation på den vertikala eller y-axeln

M
= manipulerad variabel

I

= oberoende variabel

X
= grafinformation på den horisontella eller x-axeln

Beroende kontra oberoende variabler

Den beroende variabeln är den som testas. Det kallas beroende eftersom det beror på den oberoende variabeln. Ibland kallas det den svarande variabeln.

Den oberoende variabeln är den du ändrar eller kontrollerar i ett experiment. Ibland kallas detta för den manipulerade variabeln eller ”Jag gör”-variabeln.

Det kan finnas variabler som inte kommer in i en graf, men som ändå kan påverka resultatet av ett experiment och är viktiga. Kontrollerade och främmande variabler är inte grafiska. Kontrollerade eller konstanta variabler är sådana du försöker hålla samma (kontroll) under ett experiment. Främmande variabler är oväntade eller oavsiktliga effekter som du inte kontrollerade men som ändå kan påverka ditt experiment. Även om dessa variabler inte är grafiska, bör de registreras i en labbbok och rapport.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg