Tre typer av fibrös bindväv

Bindvävnader är en kritisk del av människors och djurs anatomi. De spelar många olika typer av roller, inklusive att hjälpa syre och näringsämnen att resa genom hela kroppen, koppla ben till varandra och skydda muskler från skador när människor sträcker sig, böjer och hoppar. En av typerna, fibrös bindväv, är särskilt stark. Det hjälper till att binda ihop dina olika kroppsdelar, hålla din kropp sammankopplad, smidig och skyddad.

Tre typer av fibrös bindväv inkluderar ligament, senor och sclera, som är det vita yttre lager av det mänskliga ögat.

Fibrös vävnad vs lös vävnad

Det finns flera typer av bindväv. En typ är fibrös bindväv, även känd som tät bindväv. Den fibrösa definitionen och distinktionen kommer eftersom tät bindväv består av fibrer. Dessa fibrer består till största delen av kollagen samt vissa fibroblaster. Det skiljer sig från lös bindväv, som består av mer elastiska fibrer förutom kollagen och fibroblaster. Som namnet antyder är dess struktur mer stretchig och lös än tät bindväv.

Regelbunden tät bindväv

För att definiera fibrös bindväv delar man normalt upp den i två kategorier: regelbunden och oregelbunden . I vanlig tät bindväv är fibrerna anordnade i parallella buntar och är ofta vita eller gulfärgade. En typ av vanlig tät bindväv är en sena. Det är viktigt att fibrerna inuti senor är täta, eftersom senor förbinder muskler med ben och måste vara starka för att de två ska fungera sammanbundna. Senor arbetar särskilt hårt under perioder av aktiviteter som hopp, svängning och kontakt, eftersom alla dessa plötsliga rörelser eller slag kan slita sönder senan och leda till ben- eller muskelsvikt.

Ligament är en andra typ av vanlig tät bindväv. Deras bindvävsfunktion liknar senor, men istället för att koppla muskler till ben, kopplar de ben till ben. Deras täta, parallella strukturer hjälper till att garantera att benen inte rör sig tillräckligt för att gå sönder. Nedbrytningen av ett ligament kan resultera i att benet skaver mot benet, vilket kan vara otroligt smärtsamt.

Oregelbunden tät bindväv

Den andra typen av fibrös bindväv är oregelbunden. Dess fibrer är inte anordnade i parallella buntar. Istället är de arrangerade i ett tjockt och skyddande sammanvävt lager av mestadels kollagenfibrer. Ett exempel på en oregelbunden tät bindväv är sclera, eller det vita yttre lagret av ditt öga. Även om det kan verka känsligt, är skleran faktiskt ganska stark. Dess skyddande lager av täta fibrer fungerar som en försvarslinje för att skydda yttre krafter från att komma in i ditt extremt känsliga ögonglob.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vilka är huvudfunktionerna hos Cilia & Flagella?

  • Näringsmässiga typer av bakterier

  • Hur man mäter hämningszonen

  • Fakta om prokaryota

  • Vilka organismer utför fotosyntes?

  • Hur förbereds en renkultur direkt?