Utrotningshotade arter på grund av föroreningar – Kunskaper.se

Utrotningshotade arter på grund av föroreningar

Alla ekosystem kan påverkas av flera typer av föroreningar. Precis som människors hälsa påverkas av olika gifter, påverkas också växter och djur. Giftiga kemikalier finns i orörda skogar och blod från arktiska djur. Skräp finns flytande djupt i haven långt borta från vilket land som helst. Ljus- och bullerföroreningar påverkar fåglars och djurs rutinmönster.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).tryck({});

Gifta kemikalier, organiska och oorganiska föroreningar tränger in i organismerna genom absorption av huden eller intag av förorenad mat och vatten. Djur högre upp i näringskedjan ackumulerar dessa toxiner i allt högre koncentrationer. Detta kallas bioförstoring. När de högre nivåerna av rovdjur har högre toxiner, kommer de sannolikt att drabbas av sjukdomar, fosterskador, genetiska mutationer och andra skadliga effekter.

Pesticider dödar nyttiga insekter, jordbakterier och fiskar tillsammans med oönskade skadedjur.