Vad är glukos gjord av?

Glukos – i sin grundläggande form – är en sockermolekyl. Det finns olika typer av sockerarter, inklusive bordssocker, som har det kemiska namnet sackaros. Glukos är en enklare molekyl än sackaros. Båda innehåller kol-, väte- och syreatomer. Även glukos i sig kan vara i olika former och ha olika egenskaper, beroende på hur atomerna är ordnade.

Kol

Det finns sex kolatomer i en glukosmolekyl. De kan vara i form av en linjär kedja, eller så kan kedjan kopplas till sig själv för att göra en ring.

Väte

Till kolatomerna är 12 väteatomer fästa.

Syre

Även sex syreatomer är knutna till kolatomerna. Syre- och väteatomerna kan vara bundna till varandra såväl som till kolatomerna.

Former

Det finns olika former av glukos inom kedje- och ringtyperna. De skiljer sig åt genom orienteringen och sammankopplingen av deras syre- och väteatomer. De skiljer sig också åt i hur de fungerar och beter sig i människokroppen och på andra ställen i naturen.

Växter

Det mesta eller allt glukos i människans kost kan spåras till växter och tillverkas i växter genom fotosyntes.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vilka är huvudfunktionerna hos Cilia & Flagella?

  • Näringsmässiga typer av bakterier

  • Hur man mäter hämningszonen

  • Fakta om prokaryota

  • Vilka organismer utför fotosyntes?

  • Hur förbereds en renkultur direkt?