Vad är hepatit A-sjukdom och dess homeopatiska förebyggande – Kunskaper.se

Vad är hepatit A-sjukdom och dess homeopatiska förebyggande

Hepatit A är en leverinfektion som tidigare kallades ”infektiös” hepatit eller epidemisk gulsot, orsakad av hepatit A-virus. Även om dödligheten är mindre (0,1 %) kan patienterna vara arbetsoförmögna i många veckor.