Vad är Hepatit B-virus Leversjukdom och homeopati förebyggande metoder – Kunskaper.se

Vad är hepatit B-virus Leversjukdom och homeopati förebyggande metoder

Hepatit B är en leverinfektion som formellt kallas serumhepatithepatit. Vanligtvis är det en akut självbegränsad infektion, som kan vara antingen subklinisk eller symptomatisk. I cirka 5 till 15 % av fallen. Infektion kan orsaka progressiv leversjukdom inklusive aktiv hepatit och hepatocellulärt karcinom.