Vad är Raja Yoga? Allt du Behöver Veta

Även om yoga i västerländsk kultur huvudsakligen betraktas som en träningsform, är många former av yoga rent mentala eller andliga metoder. Raja Yoga omfattar både kropp och själ, men tonvikten ligger på mental och andlig utveckling. Dess syfte, enligt dess stamfader, den indiske vise Patanjali, är att förena utövaren med det högre jaget. Bland sina egna led ser utövare av Raja Yoga sig själva som ”hjältar i sinneträning.”

På sanskrit, ordet raja betyder ”kung”, eller en som har uppnått självbehärskning, medan själva ordet yoga betyder ”union” eller ”anslutning”. Efter att ha sitt ursprung så tidigt som 300 f.Kr., praktiserades det av verkliga kungar, framför allt 1000-talets kung Bhoja, som skrev en omfattande och inflytelserik kommentar om den.

Medan rester av Raja Yoga lever kvar i andra yogatraditioner, utövas den inte vanligtvis i västerlandet, och faktiskt strikta Raja Yoga-övningar har blivit sällsynta även i Indien.

Raja Yogas åtta lemmar

Precis som andra former av yoga, är Raja Yoga baserad på yogans åtta lemmar som avgränsats av Patanjali. Medan de åtta extremiteterna bildar en komplett väg till självbehärskning eller samadhi, som bokstavligen betyder att ”föra till harmoni”, betonar Raja Yoga meditation och att vända sig mot inre belysning och undvika yttre källor till tillfredsställelse.

Raja Yogas yttersta mål är Samadhi, eller universellt medvetande.

Yama och Niyama

Yama och Niyama, de två första lemmarna, är som de 10 budorden i Raja Yoga. Yama betyder kontroll medan Niyama betyder icke-kontroll — eller på annat sätt uttryckt, de är vad som måste göras och inte göras. Yama uppmanar dig att avstå från våld, lögn, stjäl, sexuellt missbeteende och girighet. Niyama uppmuntrar renlighet, tillfredsställelse, åtstramning, självrannsakan och hängivenhet till den Högste Herren , vilket kan förstås som strävan efter högre medvetande.

Asana

Asana bemannar ”hållning” och kan tolkas som att man utövar de många ställningarna av Hatha yoga. Men ju djupare budskapet är att lära kroppen stillhet för att underlätta meditation. I Raja kan ställningarna i sällsynta fall underlätta detta, men de är inte själva slutet.

Pranayama

Prana betyder andetag. Denna lem når hur man utnyttjar den i tjänst för att kontrollera kroppens primala energi. Pranayama är det tillstånd där kroppens energi vänds så att den istället för att flöda utåt mot sinnena, rör sig inåt till det högre jaget.

Pratyahara

Pratyahara handlar om att lära sig att koncentrera sig och innehålla kroppens kreativa energi när den väl har omdirigerats inåt. Koncentration ger frihet från värdelös distraktion och driver oss mot uppvaknande.

Dharana

Raja Yogas sjätte del är Dharana, som syftar på kontemplation eller stabilisering av inre medvetenhet. Tills vi uppnår dharana är vår inre medvetenhet som ett fladdrande ljus.

Dhyana

Dhyana betyder absorption. Genom att kontinuerligt meditera på de olika stadierna av medvetandet internaliserar vi gradvis dess egenskaper så att de blir en del av oss. I slutändan är vårt sinne befriat från egots fälla, vilket låter det flöda in i det stora havet av universellt medvetande.

Samadhi

Det sista steget — eller ska vi säga ”stopp” — på denna resa är Samadhi, löst översatt som ”enhet”. Detta uppnås när vi lär oss att lösa upp vårt ego i det lugna ljuset av inre medvetenhet. Människor kommer i slutändan att upptäcka att de själva är lätta och då kommer det inte att finnas något som hindrar deras medvetande från att expandera till det ultimata.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kost och hälsa

  • Tandläkare i Stockholm: En guide till kvalitativ tandvård i huvudstaden

  • Hur ofta bör du träna dina biceps?

  • Är det Dåligt att göra armhävningar varje dag?

  • Är pull ups Jobbigare än chin ups?

  • Kan man Gymma Efter att en pacemaker har satts in?