Vad är skillnaden mellan aeroba och anaeroba processer?

Alla levande varelser behöver en kontinuerlig tillförsel av energi för att hålla sina celler fungerande normalt och för att förbli friska. Vissa organismer, kallade autotrofer, kan producera sin egen energi med hjälp av solljus eller andra energikällor genom processer som fotosyntes. Andra, som människor, behöver äta mat för att producera energi.

Det är dock inte den typ av energiceller som använder för att funktion. Istället använder de en molekyl som heter adenosintrifosfat (ATP) för att hålla sig igång. Cellerna måste därför ha ett sätt att ta den kemiska energin som lagras i maten och omvandla den till den ATP de behöver för att fungera. Processcellerna genomgå för att göra denna förändring kallas cellandning

Två typer av cellulära processer

Cellandning kan vara aerob (vilket betyder ”med oxygen”) eller anaerob (”utan syre”). Vilken väg cellerna tar för att skapa ATP beror enbart på om det finns tillräckligt med syre för att genomgå aerob andning. Om det inte finns tillräckligt med syre för aerob andning, kommer vissa organismer att ta till anaerob andning eller andra anaeroba processer som jäsning.

Aerob andning

För att maximera mängden ATP som görs i processen med cellandning måste syre finnas. När eukaryota arter utvecklades med tiden blev de mer komplexa med fler organ och kroppsdelar. Det blev nödvändigt för celler att kunna skapa så mycket ATP som möjligt för att hålla dessa nya anpassningar igång ordentligt.

Tidiga jordens atmosfär hade väldigt lite syre. Det var inte förrän efter att autotrofer blev rikliga och frigjorde stora mängder syre som en biprodukt av fotosyntesen som aerob andning kunde utvecklas. Syret tillät varje cell att producera många gånger mer ATP än sina gamla förfäder som förlitade sig på anaerob andning. Denna process sker i cellorganellen som kallas mitokondrierna.

Anaeroba processer

Mer primitiva är de processer som många organismer genomgår när det inte finns tillräckligt med syre. De mest kända anaeroba processerna är kända som jäsning. De flesta anaeroba processer börjar på samma sätt som aerob andning, men de stannar halvvägs genom vägen eftersom syret inte är tillgängligt för att det ska kunna avsluta den aeroba andningsprocessen, eller så går de samman med en annan molekyl som inte är syre som den slutliga elektronacceptorn. Jäsning gör många färre ATP och frigör även biprodukter av antingen mjölksyra eller alkohol, i de flesta fall. Anaeroba processer kan ske i mitokondrierna eller i cellens cytoplasma.

Mjölksyrajäsning är den typ av anaerob process som människor genomgår om det råder brist på syre. Till exempel upplever långdistanslöpare en ansamling av mjölksyra i sina muskler eftersom de inte får i sig tillräckligt med syre för att hålla jämna steg med behovet av energi som behövs för träningen. Mjölksyran kan till och med orsaka kramper och ömhet i musklerna allt eftersom.

Alkoholfermentering sker inte hos människor. Jäst är ett bra exempel på en organism som genomgår alkoholjäsning. Samma process som pågår i mitokondrierna under mjölksyrajäsning sker även vid alkoholjäsning. Den enda skillnaden är att biprodukten av alkoholjäsning är etylalkohol.

Alkoholjäsning är viktig för ölindustrin. Öltillverkare lägger till jäst som kommer att genomgå alkoholjäsning för att tillsätta alkohol till bryggningen. Vinjäsningen är också liknande och ger alkoholen till vinet.

Vilket är bättre?

Aerob andning är mycket effektivare vid gör ATP än anaeroba processer som jäsning. Utan syre backas Krebs-cykeln och elektrontransportkedjan i cellandning och kommer inte att fungera längre. Detta tvingar cellen att genomgå den mycket mindre effektiva fermenteringen. Medan aerob andning kan producera upp till 36 ATP, kan de olika typerna av jäsning endast ha en nettovinst på 2 ATP.

Evolution och andning

Man tror att den äldsta typen av andning är anaerob. Eftersom det fanns lite eller inget syre närvarande när de första eukaryota cellerna utvecklades genom endosymbios, kunde de bara genomgå anaerob andning eller något liknande jäsning. Detta var dock inget problem, eftersom de första cellerna var encelliga. Att bara producera 2 ATP åt gången var tillräckligt för att hålla den enstaka cellen igång.

När flercelliga eukaryota organismer började dyka upp på jorden, behövdes de större och mer komplexa organismerna för att producera mer energi. Genom naturligt urval överlevde och reproducerade organismer med fler mitokondrier som kunde genomgå aerob andning, vilket förde dessa gynnsamma anpassningar vidare till sin avkomma. De äldre versionerna kunde inte längre hålla jämna steg med efterfrågan på ATP i den mer komplexa organismen och dog ut.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg