Vad är skillnaden mellan somatiska celler och gameter?

Flercelliga eukaryota organismer har många olika typer av celler som utför olika funktioner när de kombineras för att bilda vävnader. Det finns dock två huvudtyper av celler inom den flercelliga organismen: somatiska celler och könsceller, eller könsceller.

Somatiska celler utgör majoriteten av kroppens celler och står för alla vanliga typer av celler i kroppen som inte fyller en funktion i den sexuella reproduktionscykeln. Hos människor innehåller dessa somatiska celler två fulla uppsättningar kromosomer (gör dem till diploida celler).

Gameter, å andra sidan, är direkt involverade i reproduktionscykeln och är oftast haploida celler, vilket betyder att de har bara en uppsättning kromosomer. Detta gör att varje bidragande cell kan skicka vidare hälften av den nödvändiga kompletta uppsättningen kromosomer för reproduktion.

Somatiska celler

Somatiska celler är en vanlig typ av kroppsceller som inte på något sätt är involverad i sexuell fortplantning. Hos människor är sådana celler diploida och reproducerar sig genom att använda mitosprocessen för att skapa identiska diploida kopior av sig själva när de splittras.

Andra arter kan har haploida somatiska celler, och hos dessa individer har alla kroppsceller bara en uppsättning kromosomer. Detta kan hittas i alla slags arter som har haplontiska livscykler eller följer växlingen av generationers livscykler.

Människor börjar som en enda cell när spermierna och ägget smälter samman under befruktningen och bildar en zygot. Därifrån kommer zygoten att genomgå mitos för att skapa fler identiska celler, och så småningom kommer dessa stamceller att genomgå differentiering för att skapa olika typer av somatiska celler. Beroende på tidpunkten för differentiering och cellernas exponering för olika miljöer när de utvecklas, kommer cellerna att börja längs olika livsvägar för att skapa alla fungerande celler i människokroppen.

Människor har mer än tre biljoner celler som vuxen, med somatiska celler som utgör huvuddelen av det antalet. De somatiska cellerna som har differentierats kan bli vuxna neuroner i nervsystemet, blodceller i hjärt-kärlsystemet, leverceller i matsmältningssystemet eller någon av de många andra typer av celler som finns i hela kroppen.

Gameter

Nästan alla flercelliga eukaryota organismer som genomgår sexuell reproduktion använder könsceller, eller könsceller, för att skapa avkomma. Eftersom två föräldrar är nödvändiga för att skapa individer för nästa generation av arten, är könsceller vanligtvis haploida celler. På så sätt kan varje förälder bidra med hälften av det totala DNA:t till avkomman. När två haploida könsceller smälter samman under befruktning bidrar de med varsin uppsättning kromosomer för att göra en enda diploid zygot.

Hos människor kallas könscellerna för spermier (hos hanen) och ägget (hos honan). Dessa bildas genom processen med meios, som kan förvandla en diploid cell till fyra haploida könsceller. Medan en mänsklig hane kan fortsätta att skapa nya könsceller under hela sitt liv från och med puberteten, har den mänskliga honan ett begränsat antal könsceller som hon kan göra inom en relativt kort tid.

Mutationer och evolution

Ibland, under replikering, görs misstag, och dessa mutationer kan förändra DNA i kroppens celler. Men om det finns en mutation i en somatisk cell kommer den med största sannolikhet inte att bidra till artens utveckling.

Eftersom somatiska celler inte på något sätt är involverade i processen för sexuell reproduktion, kan eventuella förändringar i somatiska cellers DNA kommer inte att överföras till avkomman till den muterade föräldern. Eftersom avkomman inte kommer att få det förändrade DNA:t och eventuella nya egenskaper som föräldern kan ha inte kommer att föras vidare, kommer mutationer i somatiska cellers DNA inte att påverka evolutionen.

Om det råkar finnas en mutation i en könscell, men att burk driver utvecklingen. Misstag kan hända under meios som antingen kan förändra DNA i de haploida cellerna eller skapa en kromosommutation som kan lägga till eller ta bort delar av DNA på olika kromosomer. Om en av avkomman skapas från en könscell som har en mutation i sig, kommer den avkomman att ha olika egenskaper som kan vara gynnsamma för miljön eller inte.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg